2024/54 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2024/54)        


1.    İnovaLİG 2024 Başvuru Duyurusu Hakkında Bilgi;
2.    Azerbaycan (Bakü) Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3.    Americas Food And Beverage Show 2024 Hakkında Bilgi;
4.    Elektronik Sohbet Toplantıları 2024 Hakkında Bilgi;
5.    Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
6.    Hindistan'ın Punjab Eyaletinin Yatırım ve İş Ortamına Dair Bilgilendirme Girişimleri Hakkında Bilgi;
7.    Bulgar-Türk İş Forumu Duyurusu Hakkında Bilgi;
8.    Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 06 Şubat 2024 tarih ve 6538/313 sayılı genelgesi Hakkında Bilgi;
9.    Üretilen Mamüller Hakkında Bilgi;
10.    Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu Hakkında Bilgi;
11.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

İNOVALİG 2024 BAŞVURU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Türkiye'nin inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi, şirketlerde inovasyon bilincinin geliştirilmesi, şirketlerin inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirmesi ve inovasyon yetkinliklerinin kazanılması için yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla Meclisimiz tarafından 2014 yılında Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı “İnovaLİG” başlatılmıştır.

İnovaLİG kapsamında, dünya üzerinde 7.500'den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove İnovasyon Yönetim Değerlendirmesi ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın İnovasyon Şampiyonları belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 47 soruluk İnovasyon Yönetim Değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, yaklaşık 100 sayfadan oluşan kıyas analizi raporu TİM tarafından bilabedel sunulmaktadır.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen İnovaLİG'de, büyük firma ve KOBİ ölçeğinde şampiyon olan firmalara ödülleri Türkiye Innovation Week kapsamında takdim edilecektir. Firmalar 31 Mayıs 2024 tarihine kadar www.inovalig.com adresi üzerinde kayıt olabilirler. Kayıt, anket, değerlendirme, yarı final ve final süreçlerine ilişkin görsel Ek'de sunulmaktadır.

Ek: İnovalig Başvuru Görseli

2

AZERBAYCAN (BAKÜ) GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

TC. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 1-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Azerbaycan (Bakü) 'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Bakü şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Bakü'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 19 Şubat 2024 Pazartesi, günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-baku-2024/company/register  linkinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, heyete katılmak isteyen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 42.000 TL tahsil edilecektir.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e (gurkankaraman@tim.org.tr  ; irmakturkyilmaz@tim.org.tr  ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

3

AMERİCAS FOOD AND BEVERAGE SHOW 2024 HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda;  Miami/ABD'de 16 – 18 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Americas Food & Beverage Shoıw 2024 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun bu sene ilk kez İİB Genel Sekreterliğince organize edilmesi planlanmaktadır.

Americas Food & Beverage Show, 1996 yılından beri düzenlenmekte olup; sektöründe Kuzey Amerika'nın en önemli ve en büyük fuarı konumundadır. Kuzey Amerika dışında Meksika, Karayipler ve Latin Amerika tarafından da yakından izlenen fuar Amerika kıtasını kendisine hedef pazar seçen firmalar için büyük önem taşımaktadır. Fuar genel gıda, çikolata, şekerleme gibi sektörlerde dünyanın önde gelen süpermarket zincirleri yetkililerine, toptancılarına, üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, tedarikçilerine ve distribütörlerine ev sahipliği yapmıştır. 2023 yılında gerçekleşen fuar 16 ülke pavilyonu ile birlikte 653 katılımcıya ve 93 ülkeden 7.300+ ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar doları aşkın payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse Meksika, Karayipler ve Latin Amerika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir. Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, İİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

• Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

• Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

• Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

• Fuara giriş kartı temini,

• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer ön başvuru formunu firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ek: Ön Başvuru Formu

4

ELEKTRONİK SOHBET TOPLANTILARI 2024 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede;

29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Özbekistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Özbekistan Pazarına Giriş" konulu,

14 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Endonezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Endonezya: Gıda ve İçecek Sektörleri” konulu,

21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Malezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Malezya Pazarına Giriş” konulu,

28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Umman'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Gıda/Tüketim Malzemeleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörleri” konulu e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği, ilgili toplantılar için kayıt bağlantıları aşağıda sunulduğu aktarılmaktadır.

Özbekistan-Özbekistan Pazarına Giriş" https://bit.ly/3HPJ62z 

Endonezya-Endonezya: Gıda ve İçecek Sektörleri” https://bit.ly/49sxKgM

Malezya-Malezya Pazarına Giriş” https://bit.ly/3OBiRAD 

Umman-Gıda/Tüketim Malzemeleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörleri” https://bit.ly/4bs5UTz

5

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan “İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğ” ile “ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğde” değişiklikler yapıldı.

İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğinin 5. maddesinde Kalkınma Bakanlığı'na yapılan atıflar değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı ile ilintilendirildi.

Tebliğle, firmaların döviz kazandırıcı faaliyetler tanımı içinden yer alan "uluslararası ihaleye çıkarılanlar" ile "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenler" ibareleri çıkarıldı.

Maddenin son hali şu şekildedir:

MADDE 5 – (1) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanır.

a) Kalkınma Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında 2017/4 sayılı tebliğde, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri tanımlayan maddede bu doğrultuda değişiklik yapıldı.

Bu düzenlemeyle, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler içinde tanımlanan tam mükellef imalatçı firmaların, ilgili bakanlıkça yayımlanan tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimlerinde "tebliğ" ibaresine yapılan atıf "ihracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ (İhracat: 2005/2)" olarak değiştirildi.

23. maddenin 2. fıkrasında yer alan a ve c bölümleri yürürlükten kaldırıldı. Maddenin 2. fıkrasının son hali şu şekildedir:

MADDE 23:

(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren,

a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.

b) Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilir.

c) Uluslararası ihalelerden;

(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21'inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20'nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi gerekmektedir.

Tebliğlerde yapılan bu düzenlemeler, 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan yasa gereğince, bu tarihten sonra çıkılan ihalelere uygulanacak. İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacak.

28/12/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-4.htm adresinden,

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren diğer Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği ile ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin düzenlenebilmesi için demiryolu altyapı ve demiryolu tren işletmecileri ile acente, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetlerinde bulunanların;

a) Hizmet esasları, mesleki saygınlıkları ile mali ve mesleki yeterlik şartlarının belirlenmesi,

b) Faaliyet gösterenlerin hakları, yetkileri, yükümlülükleri ile sorumluluklarının belirtilmesi, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre; tüzel kişilerde; demiryolu altyapı işletmecilerinin DA, yolcu treni işletmecilerinin DB1, yük treni işletmecilerinin DB2, manevra hizmetleri işletmecilerinin DB3, gar veya istasyon işletmecilerinin DC, acente hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin de DE yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Yetki belgesi talebinde, yük ve/veya yolcu tren işletmecisinin asgari 50 milyon TL, manevra hizmeti işletmecisinin asgari 5 milyon TL sermayeye sahip olması gerekiyor.

Belge başına; yolcu ve yük tren işletmecileri ile gar veya istasyon işletmecileri 946.319 TL, manevra hizmetleri işletmecileri 94.631 TL ödeyecekler. Yolcu taşımacılığı acente belgesi için 32.173 TL, yük taşımacılığı acente belgesi için de 236.580 TL ücret ödenmesi öngörülüyor. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olarak belirlendi.

Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, ilgili mevzuata uygun sigorta poliçesi, teminat mektubu veya kefalet senedi verecek.

Yük taşımacılığı tren işletmecileri, yükün kaybı, hasara uğraması, çalınması ve çalışanlarının yaralanma veya ölümü, yolcu taşımacılığı tren işletmecileri, biniş noktasında varış noktasına kadar kendi kusurundan dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcuların, trende görevli bulunan çalışanların ve üçüncü kişilerin yaralanması ve ölümünden sorumlu olacak.

Yetki belgesi sahipleri bakanlık tarafından her zaman denetlenebilecek. Belirlenen şartların karşılanmaması halinde bakanlık yetki belgesini askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

Yönetmelikle ayrıca, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterlilik, yetki belgelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi, devri, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile idari para cezaları ve nitelikli personel istihdamına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7) ile Kore Cumhuriyeti menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden önlem konusu ülkede yerleşik Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için soruşturmanın yeniden açılmasına ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine karar verildi.

Soruşturma konusu ürün, 9021.29.00.00.00 GTİP'i altında sınıflandırılan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) tanımlı ürün olacak.

14/4/2022 tarihli ve 31809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile üretici/ihracatçı firma bazında CIF bedelin %10'u ile %25'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu. Tebliğ uyarınca yürürlükte bulunan önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam edecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren diğer Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bilyalı rulman ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolardan 15 dolara düşürüldü.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

6

HİNDİSTANIN PUNJAB EYALETİNİN YATIRIM VE İŞ ORTAMINA DAİR BİLGİLENDİRME GİRİŞİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısında, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Hindistan Punjab Eyaleti Başbakanı ile Yeni Delhi Büyükelçimiz arasında 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede; Punjab'ın yatırımcılara sunduğu teşvikler, eyaletin tarım ve gıda ürünleri, traktör ve otomobil parçaları, bisiklet ve parçaları, metaller, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim teknolojisi ve tıbbi ürünlerin üretiminde öncü konumda olduğu, birçok ülkeden firmaların Punjab'a yatırım yapmış olduğu, Türk iş dünyasının da eyaletteki yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmesinden memnuniyet duyulacağı ve düzenli temaslar kurularak yatırım fırsatları ile üstünlüğe sahip olunan sektörlerde iş birliği imkanlarının görüşülebileceği, bilgi ve uzmanlık paylaşımına gidilebileceği, yatırımlar ve ortaklıkları destekleyen politikalar geliştirilebileceği bir çalışma grubunun kurulmasının faydalı olacağının değerlendirildiğine ilişkin hususların öne çıktığı belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimiz yenidelhi@ticaret.gov.tr  ile temasa geçilmesi önem arz etmektedir.

7

BULGAR-TÜRK İŞ FORUMU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Burgaz Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, 8 Mart 2024 tarihinde Burgaz'da “Bulgar-Türk İş Forumu”nun düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğin ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz açısından önem arz ettiği ve 8 Mart 2024 “Dünya Kadınlar Günü”nde mezkur etkinliğin tertip edilmesinden ötürü başta kadın girişimciler olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, bulut ve mobil teknolojiler, oyun teknolojileri, fintech, siber güvenlik, dijital sağlık ve teknolojiler gibi ileri teknoloji sektörler ile makine, elektrikli aletler, otomotiv yedek parçaları, kimyasallar, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri, teknik müşavirlik gibi sektörler öncelikli olarak yenilikçi firmaların davet edilmesi konusunda Bulgaristan KOBİ Destek Ajansı tarafından destek talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahsi geçen forum için ilave bilgiye Burgaz Ticaret Müşavirliğimize hazırlanan burgaz@ticaret.gov.tr  internet adresine bakmalarının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

8

FAS GÜMRÜK VE DOLAYLI VERGİ İDARESİNİN 06 ŞUBAT 2024 TARİH VE 6538/313 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Ticaret Müşavirliğinden gelen E-postada; Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 06 Şubat 2024 tarih ve 6538/313 sayılı genelgesinde özetle, planlanan imalat, işleme veya ilave işçilik için gerekli araçlara sahip olan veya sahip olabilecek kişiler, gümrük ekonomik rejimleri (Régimes Économiques en Douane - RED) olarak kabul edilen Geçici Kabul Rejimi (Admission Temporaire Pour Perfectionnement Actif - ATPA), Gümrük Kontrolü Altında İşleme (Transformation Sous Douane - TSD) ve Serbest Endüstriyel Antrepo (Entrepôt İndustriel Franc - EIF) rejimlerinden yararlanabildiği, prosedürlerin basitleştirilmesi amacıyla 02 Eylül 2021 tarih ve 6164/313 sayılı genelge ile gümrük ekonomik rejimleri (RED) kapsamında faaliyet gösterme ön izninin kaldırıldığı belirtilmektedir.

Yeni yayımlanan Genelge devamında, bu tedbirin değerlendirilmesinin ardından firmaların bahsi geçen rejimlerden faydalanma koşullarına uyduklarından öncelikle emin olunması adına söz konusu ön iznin geçici olarak yeniden yürürlüğe konulmasına karar verildiği, ilgili firmaların planlanan dönüşüm, adres ve sahip oldukları araçlara ilişkin bilgi sağlayarak genelge ekine uygun olarak ön izin başvurusu yapmalarının gerektiği, gümrük idaresinin beyan edilen verilerin doğruluğunu kontrol etmek için gerekli incelemeleri yapıp BADR sistemi üzerinden ilgili rejimlere erişimi sağlayacağı, bu uygulama ilk kez ilgili rejimler kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar için geçerliyken daha önce ilgili rejimler kapsamında beyannameler yapan firmalar ilgili rejimlerden faydalanmaya devam ederken ilgili makamların bu firmaların uygunluklarını kontrol etmek amacıyla gerekli kontrolleri ve araştırmaları yapma konusunda tam yetkiye sahip olduğu, işbu uygulamanın 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hususlarına yer verilmiştir.

9

ÜRETİLEN MAMÜLLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğünün 23.01.2024 tarih ve 2024/54 Muh sayılı "Üretilen Mamüller Hakkında" konulu yazısı ve ekinde yer alan broşür ile fiyat listeleri ilgi yazıyla bildirilmiş olup, yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve ekleri 

10

PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA VE SGK İŞLEMLERİ KURSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan '' Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri '' kursu ilgi yazıyla bildirilmiş olup yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve ekleri

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.