2024/52 Bitki Sağlık Sertifikalarının QR Kodlu Olarak Oluşturulması Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası (BSS)'larının sahtesinin yapılmasının önlenmesi amacıyla QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulması konusunda çalışmaların sonuna gelindiği ve üretilecek BSS'lerin iki No'lu hanesinde, BSS numarasının yanında doğrulama yapılabilecek bir QR kodu bulunacağı, BSS'de yer alan QR kodun sorgulanması ile BSS'nin orijinal içeriği görülerek BSS doğrulanabileceği, ayrıca ürünün ülkemiz gümrüklerinden çıkış yapıp yapmadığı hakkında bilgi verileceği ve bu kapsamda ilk etapta 20 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere Samsun Zirai Karantina Müdürlüğünde doğrulanabilir QR kodlu BSS oluşturulacağı, 15 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere ise tüm Karantina Müdürlüklerinde QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulmasının planlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının 14 Şubat 2024 tarihli yazısında;

- İhracatçı firmaların BKKTS'ne yaptıkları ihracat başvurularında, beyan edilen ürünün yaş meyve sebze olması durumunda ekli listede yer alan ürünlerin ihracatçının talebine bırakılmadan BKKTS tarafından TPS ID oluşturulduğu,

 - TPS ID verilen bu ürünler için oluşturulan QR Kodlu doğrulanabilir BSS'nin, alıcı ülkeler tarafından QR kodunun okutulması ile BSS içeriği ve ürünlerin Türkiye gümrüklerinden çıkış yapıp yapmadığı bilgisinin görüleceği,

 - TPS ID verilmeyen ürünler için ise QR kodun okutulması ile sadece BSS'nin içeriğinde yer alan bilgiler görüleceği,

 - İhracata konu ürünler için BKKTS üzerinden zorunlu olarak veya ihracatçının talebi üzerine TPS ID oluşturulması durumunda; QR ile yapılacak sorgulamada; Gümrük idarelerinde sadece Belge Durumu ve beyanname durumu kapanmış olan sevkiyatlar için "Ürün Türkiye'den çıkış yapmıştır." bilgisinin görüntüleneceği,

 - İhracatçıların mağduriyet yaşamaması için; Gümrük beyannamesinin belge ve beyanname durumunun kapanmış olması şartının sağlanması önem arz edeceği bildirilmiştir.

Ayrıca, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren Samsun Zirai Karantina Müdürlüğünden başlayan uygulamalarda yapılan incelemelerde; TPS ID oluşturulan ve QR kodlu BSS alan sevkiyatların RoRo gemileriyle sevk edilmesi durumunda, gemide bulunan araçlardaki ihracata konu ürünlerin belge ve beyanname durumu kapatıldıktan sonra gemi acentesi tarafından özet beyanın kapatılması durumunda sevkiyat için "Ürün Türkiye'den çıkış yapmıştır." bilgisi verildiğinin görüldüğü ve bu nedenle Samsun Gümrük Müdürlüğünden Novorossiyk Limanına giden RoRo'ların 12 saatlik karşı ülkeye varış süresi içerisinde özet beyanların kapanabilmesi için özet beyan/gümrük beyannamelerinde hata olması durumunda hataların bu süre içerisinde düzeltilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlatılacak olan "QR Kodlu BSS ve Doğrulama Sistemi"nde aksaklıklar yaşanmaması için yukarıda belirtilen hususlara ilişkin tedbir alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: İş Akış Şeması Zorunlu Olarak TPS ID Oluşturulan Ürünler Listesi