2024/50 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1) ile fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurtun en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilmesine karar verildi.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

13 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184) ile tüketici için arz güvenliği ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla birlikte ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği vurgulanarak buna yönelik düzenlemenin, İthalat Rejimi Kararında gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir."

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240213-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.