2024/47 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2024/47)      


1.    ABD / Makarna Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
2.    Fine Food Australia 2024 Fuarı Hakkında Bilgi;
3.    (SBF2024) 13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024 Hakkında Bilgi;
4.    Sweets and Snacks EXPO 2024 Fuarı - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
5.    Fuar Duyurusu- 55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA) Hakkında Bilgi;
6.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

ABD / MAKARNA ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMLERİ NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; ithalatçı ülke otoritelerince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmasına hükmedilmemesi halinde, yürürlükte olan bir önlem 5 yılın sonunda yürürlükten kalkmaktadır. Diğer taraftan, ABD mevzuatı uyarınca (19 CFR 351.218) ilgili ülke tarafından nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesine, bahse konu 5 yıllık sürenin sonunda re'sen karar verilmektedir.

Bu itibarla; 1 Şubat 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-01/pdf/FR-2024-02-01.pdf linkinden ulaşılabilen bildirimde; ABD Ticaret Bakanlığı ülkemiz menşeli “Yumurtasız; Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin gözden geçirilmesini teminen 2024 yılı Mart ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatacağını belirtmektedir.

2

FİNE FOOD AUSTRALİA 2024 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; Melbourne / Avustralya'da 02-05 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2024 Uluslararası Gıda Ürünleri, Makineleri, Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun 7. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2023-2024 Yılları için "hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya aynı zamanda "Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri konumunda olup, Fine Food Australia Fuarı 2023 Yılı için en çok devlet desteği açıklanan fuarlardan biri olmuştur. Milli katılım organizasyonu kapsamında fuar katılım bedeli bilahare açıklanacak olup, milli katılım organizasyonundaki firmalara İİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır;

 · Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

 · Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

 · Reklam ve tanıtım hizmetleri,

· Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

 · İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

 · Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Fine Food Australia 2024 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların bir örneği ilişik ön başvuru formunu doldurarak 29.02.2024 tarihine kadar kurumeyve@iib.org.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ek: Ön başvuru formu

3

(SBF2024) 13. ULUSLARARASI YATIRIM KONFERANSI SARAYBOSNA İŞ FORUMU 2024 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Bosna Bank International tarafından düzenlenecek olan "13. Uluslararası Yatırım Konferansı - Saraybosna İş Forumu 2024"ün (SBF 2024) 21-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Saraybosna'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, üç gün sürecek olan SBF 2024 etkinliğinin Güneydoğu Avrupa bölgesinde yeni fırsatların keşfedilmesi, iş çevresi oluşturulması ve bilgi paylaşımı sağlanması gibi hususlar açısından öncü bir platform olduğu belirtilmekte ve endüstri yetkililerinin, hükümet temsilcilerinin ve potansiyel yatırımcıların bir araya geleceği etkinliğin uygun bir tartışma ortamı yaratmanın yanı sıra, stratejik ortaklıkları teşvik edecek özgün bir fırsat olduğu ifade edilmektedir.

SBF 2024'e ilişkin detaylı bilgiye https://sarajevobusinessforum.com/en/2024 internet adresinden ulaşılmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

4

SWEETS AND SNACKS EXPO 2024 FUARI - TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; Indianapolis/ABD'de, 14-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks EXPO 2024 Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinasyonunda Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

2023 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden 800 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı yaklaşık 18.000 kişi ziyaret etmiştir. ABD'de 27. Kez düzenlenecek olan ve çevre ülke katılımcılarından geniş ilgi gören fuarın katılım bedeli m2 başına 1.750 USD olup; devlet desteği m2 başına 39.838 TL'dir. Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, İİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

• Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

• Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

• Fuara giriş kartı temini,

• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 16 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr  adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi

5

FUAR DUYURUSU- 55. ULUSLARARASI CEZAYİR FUARI (FIA) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde Cezayir'de Meridyen Uluslararası Fuarcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecek olan ''55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)''na ülkemizin “Onur Konuğu Ülke” statüsünde katılımı Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

6

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.