2024/132 İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Hk.

 

Sayın Üyemiz;

14 Haziran 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2) ile ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ek süre verildi.

Buna göre, 1 Ocak 2021-14 Haziran 2024 tarihlerinde ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı altın ve kıymetli metal ürünleri (71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları) dışındaki eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ek süre verilebilecek. Ek süre, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla, başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren orijinal izin süresinin yarısını geçmemek üzere tanınacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240614-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.