2024/125 Kahvaltı Direktiflerini Tadil Eden Direktifin AB Resmî Gazetesinde Yayımlanması Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: Avrupa Birliği Nezdinde Daimî Temsilciliğimizden alınan bir yazıda, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve bal, meyve suları ve reçel gibi ürünlerle ilgili Direktif grubunu (“Kahvaltı Direktifleri”) tadil eden Direktifin AB Resmî Gazetesi'nin 24 Mayıs 2024 tarihli nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, tam adı “Bal ile ilgili 2001/110/AT, meyve suları ve insan tüketimine yönelik bazı benzer ürünler ile ilgili 2001/112/AT, meyve reçelleri, jöleler ve marmelatlar ile insan tüketimine yönelik tatlandırılmış kestane püresi ile ilgili 2001/113/AT ve insan tüketimine yönelik kısmen veya tamamen dehidre konserve süt ile ilgili 2001/114/AT sayılı Konsey Direktiflerini tadil eden 14 Mayıs 2024 tarihli ve (AB) 2024/1438 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin bir örneği Ek'te yer almakta olup söz konusu Direktifin üye devletler tarafından 14 Aralık 2025 tarihine kadar iç hukuklarına aktarılması gerektiği ve bahse konu Direktif hükümlerinin 14 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Ek: Direktif