2023/76 Küçük Ev Aletlerine İlişkin Gözetim Tebliği Hk.

Sayın Üyemiz;

23 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile çeşitli eşyaların ithalatında ileriye yönelik gümrük kıymeti belirlendi.

Döküm ocak ızgaraları, robot süpürgeler ve şarjlı süpürgeler, mikserler, meyve presleri, kettle, ısıtmalı hava perdeleri, elektrikli sobalar, ütüler, fritözler, airfryer, çay ve kahve makinaları, ekmek kızartma makinaları gibi birçok ürünün yer aldığı gümrük kıymetini gösteren listeye https://dkib.org.tr/files/downloads/evaletleriliste.jpg  internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Yayımı tarihini takip eden otuzuncu günden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230323-2.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.