2023/71 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/71)                                                                                                                     

 1. Şili / Firmaların Alacak Sorunu Hakkında Bilgi;
 2. BAE / Dijital Sertifikasyon Sistemi Hakkında Bilgi;
 3. Malavi'de Yatırım Projeleri Hakkında Bilgi;
 4. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
 5. Avrasya Ekonomik Komisyonu Anti-Damping Soruşturma Açılışı Hakkında Bilgi;
 6. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 7. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı Hakkında Bilgi;
 8. Kullanılmış Tarım Makinaları İthalatı  (BSS) Sertifikası Hakkında Bilgi;
 9. Kamboçya Yeni Yatırım Yasası Hakkında Bilgi;
 10. Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika Örneği Hakkında Bilgi;
 11. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 12. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

1

            ŞİLİ / FİRMALARIN ALACAK SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Santiago Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, bazı ihracatçı firmalarımızca, iletişim bilgileri aşağıda verilen Şili'de  yerleşik “Servicios Mineros Industriales S.A. (SERMINSA)” unvanlı firma arasında yapılan  ihracat işlemlerinde, anılan Şili firması tarafından ödemelerin yapılmadığı veya geciktirilerek  yapıldığına ilişkin son yıllarda Müşavirliğimize şikayetler iletildiği bildirilerek daha fazla ihracatçı firmamızın mağduriyetinin önlenmesini teminen adı geçen firma ile yapılacak ticari

anlaşmalarda temkinli olunmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

Firma Bilgileri:

Servicios Mineros Industriales S.A. (SERMINSA) La Cordillera 1111 Módulo E Parque Industrial Lampa, 9390360, Región Metropolitana Vergi No: 76.148.248-3

2

            BAE / DİJİTAL SERTİFİKASYON SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından dış ticarete konu ürünler için düzenlenen ticari faturaların ve menşe belgelerinin onaylanmasına ilişkin süreçlerin yeni uygulamaya konulan dijital sertifikasyon sistemi kapsamında yürütüleceği, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve evrakın dijital ortamda düzenlenmesine imkan veren bu sistemin BAE'nin kamu hizmetlerine erişimde dijitalleşme çalışmaları kapsamında uygulamaya geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren ticari faturalar ve menşe belgeleri için tasdik işlemlerinin eDas adı verilen sistem üzerinden yapılacağı, ticari fatura ile menşe belgeleri üzerinde yer alacak tasdik mührünün QR kodile elektronik ortamda tanzim edileceği ifade edilmektedir.

3

MALAVİ'DE YATIRIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Lusaka Ticaret Müşavirliği'nden yapılan bir bildirime atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Zambiya'da yerleşik Malavi Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği Ticaret ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Müşavirlik Yetkilisi ile bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda; Malavi'de tarım, imalat, inşaat, turizm, madencilik, enerji, ulaşım ve su işleri alanındaki projeleri içeren bir dokümanın Müşavirliğimizle paylaşıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu dokümanda;

• Tarım sektöründe: Şeker kamışı, mısır nişastası, ananas, pamuk, pirinç, tohum, süt ürünleri üretimi, hayvancılık ve balıkçılık tesisi kurulumu ile orman işletmeciliği,

• İmalat sektöründe: Güneş enerjisi panelleri üretimi, gübre imalatı, ayakkabı, deri ve deri mamulleri imalatı, mısır ve fasulye ürünlerinin işlenmesi, iplik, dokuma ve tekstil ürünleri imalatı,

• Turizm sektöründe: Çeşitli bölgelerde otel inşaatı,

• Madencilik sektöründe: Kireç madeni çıkarılması,

• Enerji sektöründe: Termik santral, hidro-elektrik santrali ve jeo-termal enerji üretim tesisleri kurulumu,

• Ulaştırma ve altyapı sektöründe: Kara yolları iyileştirme ve genişletme ile demir yolları rehabilitasyonu,

• Su işleri alanında: Şebeke suyu arıtma ve dağıtımı, sondaj, su tedarik ve dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi ile su kemerleri tasarımı ve inşaatı,

• İnşaat sektöründe: Kamu çalışanları için lojman inşaatı,

projelerine yer verildiği, ilaveten projelere ait detaylı bilgiler ve ilgili sektörde sağlanan yatırım teşvikleri ile her bir projeye ilişkin sorumlu kurum, kuruluş ve irtibat bilgisinin dokümanda yer aldığı ifade edilmektedir.

EK: Proje Alanları Dokümanı

4

            AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren tarım mevzuatındaki değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1. Bazı alkollü içeceklerin hazırlanmasında tarımsal kökenli etil alkol için Topluluk analiz yöntemlerinin belirlenmesine dair 2009/92 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran ve Topluluk referans yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin 2870/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/383 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Şubat 2023 tarihli ve L 53 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Listelenen belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolü amacıyla bazı veterinerlik tıbbi ürünlerinin kullanımına ilişkin kurallara dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2023/361 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 52 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3. Ortak Tarım Politikası Stratejik Planlarında değişiklik taleplerinin üye ülkeler tarafından sunulmasına yönelik prosedürler ve süre sınırları hakkında 2021/2115 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2023/370 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4. “Pane Toscano”, “Pannon”, “Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana”, “Robiola di Roccaverano”, “Montefalco”, “Colline di Romagna”, “Almansa”, “Estepa”, “Pa de Pages Catala”, “Hofer Rindfleischwurst” adlı coğrafi ve geleneksel işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2023/382, 2023/371, 2023/342, 2023/335, 2023/336, 2023/317, 2023/318, 2023/319, 2023/213 ve 2023/214 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 53, L 51, L 48, L 47, L 43, L 35 ve L 30 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

5. Canlı hayvan gemilerinde yapılan resmi kontrollerin kayıt altına alınması, saklanması ve yazılı olarak paylaşılmasına ilişkin kurallar, acil durumlarda anılan gemiler için acil durum planları ve gemilerde çıkış noktalarda geçerli asgari gerekliliklere dair 2023/372 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6. Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/142 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onayı hakkında 2023/59, 2023/366, 2023/341, 2023/263, 2023/255, 2023/256 ve 2023/257 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 50, L 48, L 37 ve L 35 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

8. Bazı üye ülkelerdeki yüksek bulaşıcı kuş gribine karşı acil önlemlere dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2023/343 ve 2023/312 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 48 ve L 40 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

9. Bazı ürünlerde veya bu ürünlerin üzerinde bulunan maksimüm kalıntı seviyelerine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2023/334 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2023 tarihli ve L 47 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

10. Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2023/337 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2023 tarihli ve L 47 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11. 2023-2027 dönemi için üye ülkeler tarafından Ortak Tarım Politikası Stratejik Planlarında belirtilen belirli müdahale türleri için gerekliliklere dair 2022/126 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/330 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Şubat 2023 tarihli ve L 44 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

12. “Goranski medun” adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesine dair 2023/316 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Şubat 2023 tarihli ve L 43 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. Servid hayvanlarının sevkiyatlarının üye ülkeler arasındaki dolaşımı için model hayvan sağlığı sertifikalarına dair 2021/403 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden 2023/308 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Şubat 2023 tarihli ve L 40 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

14. Yeni gıdalar listesine dair “Canarium ovatum Engl.” Ürününün piyasaya sunulmasına ilişkin 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/267 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2023 tarihli ve L 39 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

15. Bazı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listeleri hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2023/268 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2023 tarihli ve L 39 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

16. AB'nin Akdeniz ve Karadeniz biyo-coğrafi bölgeleri için Topluluk önemine sahip alanlar listesinin güncellenmesine dair 2023/241 ve 2023/242 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Şubat 2023 tarihli ve L 36 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

17. Bazı tarım ürünleri için ithalat ve ihracat tarife kotalarının yönetimine ilişkin kurallara dair 2020/761 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/254 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Şubat 2023 tarihli ve L 35 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

18. Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/216 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Şubat 2023 tarihli ve L 30 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

19. Organik üretim kurallarına uygunluğu gösteren sertifika modellerine dair 2018/848 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/207 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Şubat 2023 tarihli ve L 29 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

5

            AVRASYA EKONOMİK KOMİSYONU ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMA AÇILIŞI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından, ülkemizin yanı sıra Japonya, Tayland Krallığı ve Malezya menşeli, “Dökme Alüminyum Jantlar” (AEB gümrük tarife pozisyonu sınıflandırmasına göre 8708 70 500 1 ve 8708 70 500 9) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi Avrasya Ekonomik Komisyonu İç Pazarın Korunması Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bir e-posta ile tarafımıza ulaşmış olup, 1 Mart 2023 tarihinde yayımlandığı anlaşılan soruşturma açılış bildirimine http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD37_notice_initiation.pdf  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal

konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli “Dökme Alüminyum Jantlar” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AEB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.

Açılış bildiriminin gayri resmi tercümesinden, dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2019-30 Eylül 2022 dönemini kapsayacağı anlaşılmaktadır.

Yine açılış bildiriminin gayri resmi tercümesinden, soruşturma başlangıcından itibaren 25 gün içerisinde soruşturmaya taraf olunabileceği, 45 gün içerisinde ilgili taraflarca kamu dinleme toplantısı yapılması için başvuruda bulunulabileceği, 60 gün içerisinde ilgili tarafların bilgi ve yorum iletebileceği, ayrıca soruşturma otoritesince bilinen ihracatçı ve/veya yabancı üreticilere soru formu iletildiği anlaşılmaktadır.

Anılan anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve AEB'nin anti-damping

uygulamalarına ilişkin ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir. Bununla beraber, soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır. Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görülmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler AEB ilgili makamlarına tevdi edilecektir. Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkânı mevcut bulunmaktadır.

Bilgilerini ve keyfiyetin ilgili ihracatçı firmalarımıza ivedilikle duyurulması ve süreç boyunca Bakanlığımızla eşgüdüm halinde yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla belirlenecek Genel Sekreterlik ile ortak avukatlık/danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin değerlendirmelerin Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

6

            PERU / KONFEKSİYON KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Peru tarafından "Konfeksiyon" (Peru Ulusal Gümrük Tarifesi'nin 61, 62 ve 63'üncü fasıllarındaki 284 alt tarife başlığı altında yer alan) ithalatına karşı 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana bir korunma önlemi soruşturması yürütülmektedir.

Konuya ilişkin olarak Lima Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, 1 Mart 2023 tarihli Peru Resmi Gazetesinde yayımlanan Kararnameye göre Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığınca söz konusu soruşturmanın sonuçlandırılmasına ve soruşturma neticesinde soruşturma konusu ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmamasına karar verildiği belirtilmektedir.

7

            YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ VE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlıkları görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmekte olup, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığınca 2023 yılında Eğitim Programlarının, önceki dönemde gerçekleştirilen eğitim programlarının, nicelik ve nitelik yönünden daha da geliştirilerek, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini planlanmaktadır.

Bu çerçevede, “ Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları" 16 Mart 2023 Perşembe günü Antalya'da BAİB Genel Sekreterliğince “DoubleTree by Hilton Antalya City Center Otel'de” ilişikte yer alan program çerçevesinde fiziki olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Eğitim Programına katılım için https://forms.gle/Bz7K8EdTxJU62Qe57 linki üzerinden kayıt yapılabilmektedir.

EK: Duyuru Görseli ve Program

 

8

KULLANILMIŞ TARIM MAKİNALARI İTHALATI  (BSS) SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ekte gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen kullanılmış tarım

makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) tebliğine eklendiği ve 01.03.2023 tarihinden itibaren ülkemize ithalatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan eşyanın ihracatçı ülke NPPO'su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı ifade edilmektedir.

EK: Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya için GTİP Kodları

9

KAMBOÇYA YENİ YATIRIM YASASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Kamboçya 3. Dönem KEK Toplantısı 10-11 Ocak 2023 tarihlerinde Punom Pen'de gerçekleştirildiği, ziyaret kapsamında 12 Ocak 2023 tarihinde DEİK ve Kamboçya Ticaret Odası organizasyonunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Kamboçya Ticaret Odası yetkililerince yapılan bir sunumla yeni “Kamboçya Krallığı Yatırım Yasası” tanıtıldığı bildirilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ticaret politikası çerçevesinde, yabancı şirketlerin tedarik zincirlerinin Asya'da diğer ülkelere kaymasıyla ilginin yöneldiği ülkeler arasında yer alan Kamboçya ekonomisi, yatırımcılara liberal bir ortam sunması, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında birçok pazara tercihli erişimden yararlanması, ASEAN üyeliği ve AFTA (ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi) Anlaşması'nın sağladığı düşük tarife imkânı ile öne çıktığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Yatırım Yasası'na ilişkin bilgi notu ve Kamboçya Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan özet ekte yer almaktadır.

Ek: Bilgi Notu ve Özet

10

ARJANTİN MİLLİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL KURUMUNDAN ALINAN SERTİFİKA ÖRNEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Arjantin makamlarınca insani tüketim amaçlı olmayan kan ürünleri ihracatına ilişkin olarak düzenlenen uluslararası veterinerlik sertifikasının (International Veterinary Certificate-CVI) bir örneği ekte iletilmektedir.

EK: International Veterinary Certificate-CVI

11

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde “yan sanayici”, “Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firma” şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51'inin imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda,  Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ illerinden herhangi birinde yerleşik olan ve yaşanan deprem felaketi sebebiyle üretim tesisi kullanılamaz hale gelen firmalarca, söz konusu durumun ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile tevsik edilmesi durumunda, halihazırda taahhüt hesabı açık bulunan veya 07/03/2023 tarihinden sonra düzenlenecek tarım ürünü ihracatı taahhüdü içeren DİİB'lerde, 07/03/2023 tarihinden itibaren 30/09/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) DİİB ihracat taahhüt listesindeki eşyanın üretiminin tamamının yan sanayici firmalara yaptırılması Bakanlık Makamının 07/03/2023 tarihli Onayı kapsamında uygun görülmüştür.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.