2023/61 Halk Bankası Tarafından Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Kredilerdeki Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz;

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 6883 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara, aynı işletme için faiz indirimli kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 3 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına dair taahhütname alınması şartı getirildi. Söz konusu desteklerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde ise tüm faiz desteği iptal edilmesi şeklinde düzenleme yapıldı.

Değişiklik öncesi esnaf ve sanatkârlar, Halkbank'ın faiz veya hibe desteklerinden 5 yılda bir yararlanabilirken, ilgili maddede kredi tutarına ilişkin herhangi bir limit bulunmuyordu. Böylece Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirilmiş oldu. Ayrıca 75 bin liranın altındaki desteklerden süre beklemeden yararlanmanın da önü açıldı.

Öte yandan değişiklik kapsamında karara eklenen madde ile Halkbank, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi mükellefliği kayıtlarını temin ederek gerekli kontrolleri yapmakla yükümlü olacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-15.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.