2023/57 Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatına Kısıtlama Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda Çin, Filipinler ve Irak tarafından ülkemizden ithal edilecek kanatlı eti ve ürünlerine karşın aşağıda belirtilen önlemlerin alındığı/alınabileceği ifade edilmekte olup konu hakkında gelişmeler oldukça bilahare bilgi verileceği ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığına atfen,

Pekin Büyükelçiliğinden gelen yazıda özetle;

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi'nin 17 Şubat 2023 tarihli resmi duyurusuna göre; görülmekte olan kuş gribi vakalarının yayılmasını önlemek üzere Peru, Bolivia ve ülkemiz menşeli "kanatlı eti ve ürünleri"nin duyuru tarihi itibariyle ÇHC'ne ithalinin yasaklandığı, duyuru tarihinden önce sevk edilmiş ürünlerin ise sıkı karantina ve testlere tabi tutulacağı, duyuru tarihinden sonra sevk edilecek ürünlerin ise mahrecine iade ya da imha edileceği bildirilmektedir.

Bağdat Büyükelçiliğinden gelen yazıda özetle;

Irak Tarım Bakanlığı Hayvan Hastalıkları Dairesi'nin Türkiye'de kuş gribi vakaları görüldüğü iddiasıyla, 05/02/2022 tarihli yazısı ile ülkemizden Irak'a yönelik gerçekleştirilen yumurta ve kanatlı eti ithalatının tamamen yasaklanmasını Irak Tarım Bakanlığı'na önerildiği,

Hâlihazırda Irak Tarım Bakanlığı tarafından yumurta ve kanatlı eti ithalatının yasaklanmasına ilişkin resmi bir karar alındığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, diğer taraftan, Iraklı kamu kurum ve kuruluşlarından sürece ilişkin net ve sağlıklı bilgi temin edilmesinde sıkıntılarla karşılaşıldığı, ilgili mevzuat ile fiili uygulamalar arasında farklılıklar yaşanabildiği göz önüne alındığında, ilgili sektörlerdeki ihracatçı firmalarımızın sevkiyattan önce yerel distribütör veya ortakları ile irtibat halinde olmasında fayda görüldüğü,

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu, bu kapsamda yukarıda bahsedilen hususa ilişkin olarak da farklı uygulamaların olabileceği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Manila Büyükelçiliğinden gelen yazıda özetle;

Filipin Tarım Bakanlığı (Department of Agriculture-DA) tarafından yayımlanan ve Büyükelçiliğimize intikal eden, 15/2023 sayılı Tebliğ kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2023 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (WOAH) iletilen ve Afyon'da tespit edilen H5N1 influenza virüsüne bağlı olarak ülkemizden 17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kanatlı eti, günlük yumurta, günlük civcivler ve bunlara ilişkin meni ithalatına geçici yasak getirilmiştir.

Yayımlanan Tebliğ kapsamında, 17 Ocak 2023 tarihinden önceki bir tarihte üretim yapılmamış olması şartıyla, hali hazırda, transit işlemde olan, Türkiye'den liman yüklemesi yapılmış olan veya Filipinler'de limana gelmiş olan ürünlerin belirlenen kurallardan muaf olacağı hususu da yer almaktadır.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Ekler: 1- Pekin Ticaret Müşavirliği Yazısı

            2- Manila Ticaret Müşavirliği Yazısı

            3- Bağdat Ticaret Müşavirliği Yazısı