2023/52 Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gerçekleştirilen Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Analizi Hk

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrupa Birliğine girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün güncellendiği belirtilerek 2019/1793 sayılı Regülasyonda gerçekleştirilmesi beklenilen değişikliklere ilişkin bilgi verilmişti.

Konuya ilişkin, Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansından alınan ekli yazıya atıfla, 27 Ocak 2023 tarihinde L 25/36 referans sayısıyla Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde yayınlanan Avrupa Komisyonu'nun (EU) 2023/174 sayılı ve 26 Ocak 2023 tarihli Uygulama Regülasyonu ile (EU) 2019/1793 sayılı Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapıldığı, yapılan temel değişikliklerin 2019/1793 sayılı Regülasyonun Ek 1'inde ve Ek 2'sinde yer alan bazı ürünlerde Avrupa Birliği'ne girişte gerçekleştirilen kontrollerin sıklıklarının artırılması ile susam tohumunun da kontrole tabi ürünler listesine eklenmesine ilişkin olduğu ve Regülasyonun Ek 4'ündeki model sertifikada bazı ilavelerin yapıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu tüzüğün güncellemesiyle,

- Türkiye menşeli greyfurt – pestisit kalıntısı: % 10'dan % 30'a,

- Türkiye menşeli limon – pestisit kalıntısı: % 20'den % 30'a,

- Türkiye menşeli kimyon – pirolizidin alkaloidleri: % 10'dan % 20'ye,

- Türkiye menşeli kuru kekik – pirolizidin alkaloidleri: % 10'dan % 20'ye,

- Türkiye menşeli kuru incir – aflatoksin, teşhis ve fiziksel inceleme sıklığı % 20'den % 30'a

artırılmıştır.

Diğer taraftan, olası bir Salmonella kontaminasyonu riski nedeniyle Türkiye menşeli susam tohumu kontrol sıklığı %20 olarak belirlenerek (AB) 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek I'e dahil edilmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekler:1- BSFA Bilgilendirme-Bulgarca

           2- BSFA Bilgilendirme-Türkçe

           3- 26.01.2023 tarihli Regülasyon