2023/35 AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli “Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında 10 Şubat 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir örneği ekli nihai karara göre, ihracatçılarımız için %0 ila %20,9 (soruşturmaya taraf olmayan tüm firmalarımız için %20,9 uygulanacaktır) arasında değişen oranlarda, Hintli ihracatçılar için ise %0 ila %8,7 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Nihai Karar