2023/30 İGE Kefalet Portalına İhracatçılarımızın Davet Edilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; bildiğiniz üzere İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere 2021 yılında kurulmuş ve Mart 2022'den itibaren Eximbank başta olmak üzere ortağı olan 21 banka üzerinden kefalet üretmeye başlamıştır. Gerek özkaynakları yoluyla gerekse de Hazine kaynağı kullanılarak, İGE'nin yaratacağı kefalet ve buna bağlı olarak kredi hacmi artmaya devam edecektir.

Diğer taraftan, İGE olarak ihracatçının finansmana erişimi kadar bu finansmana zamanında ve en uygun koşullarla erişimini de son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda Kurumumuzca, ihracatçıların finansmana en uygun koşullarda erişimini sağlayacak “İGE Kefalet Portalı” adı verilen yeni bir uygulama geliştirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık dış ticaret verilerini açıkladığı 2 Ocak 2023 tarihli TİM organizasyonunda hizmete gireceğini açıkladığı bu uygulamanın temel fonksiyonu; kredibilite tespiti için gereken veri setinin ve İGE'nin kefalet uygunluğunun tek bir platform üzerinden bankalarla paylaşılarak, ihracatçının kredi talebinin tüm bankalara aynı anda iletilebilmesinin ve bankalardan da en uygun finansman şartlarının alınabilmesinin sağlanmasıdır.

Kapsamlı veri ve ileri teknoloji kullanılarak hayata geçirilen bu yenilikçi uygulama sayesinde, kredi ihtiyacı olan bir ihracatçı kredi talebini aynı anda İGE ortağı olan tüm bankalara gönderebilmektedir. Bankalar da İGE'nin kefaletini içeren bu kredi talebini değerlendirecek ve yine bu uygulama üzerinden fiyat, vade, teminat gibi temel finansman koşullarını içeren tekliflerini ihracatçıya iletebileceklerdir. Nihayetinde ihracatçı kendisi için en iyi koşulları sunan bankadan kredisini kullanabilecektir. Bu sayede ülkemizin herhangi bir yerindeki bir ihracatçı tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabildiği gibi, bir banka da kredi ihtiyacı duyan tüm ihracatçılara tek bir uygulama üzerinden ulaşabilecektir.  

Ayrıca, ihracatçılarımızın uygulamayı etkin ve sorunsuz kullanmalarını teminen, İGE Kefalet Portalı kullanım kılavuzu ve ilgili akış dokümanları ekte yer almaktadır.

İGE Kefalet Portalı'nın 13.02.2023 tarihinden itibaren başvurulara açılması planlanmış olup, İhracatçılarımız 13.02.2023 tarihinden itibaren www.ihracatigelistirme.com.tr web sitemiz üzerinden İGE Kefalet Portalı'na giriş yapılabileceklerdir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekler:   1- Kefalet Portalı- Uygulama Dokümanı

            2- İhracatçılar İçin İGE Kefalet Portalı Sistem Kullanım Rehberi

            3- Kefalet Portalı İhracatçı Akışı