2023/238 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/238)        


1.    Fuar Duyurusu (10.Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı) Hakkında Bilgi;
2.    Çelik İthalatına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi;
3.    Madagaskar Un Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
4.    Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı Hakkında Bilgi;
5.    Çin- Kozmetik İthalatı Hakkında Bilgi;
6.    Korea Build (Kintex), Ilsan 2024 Fuarı Milli Katılım Hakkında Bilgi;
7.    Xiamen 2024 Fuar Katılımı Hakkında Bilgi;
8.    İnsansız Hava Aracı Pilotluğu Sertifika Programı Hakkında Bilgi;
9.    KUDAKAF'23'e Davet Hakkında Bilgi;
10.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Arnavutluk Hakkında Bilgi;
11.    Uşak İlinde Bulunan Kuru Bakliyat ve Tohum Eleme, İşleme, Paketleme ve Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

FUAR DUYURUSU (10.TÜRKMENİSTAN TÜRK

 İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, 06-08 Aralık 2023 tarihlerinde Aşkabat/ Türkmenistan'da Meridyen Uluslararası Fuarcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecek olan ''10.Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı''na Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ'ın katılımları öngörülmektedir.

 Bu çerçevede, söz konusu fuarın organizatörü tarafından fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin nakliye işlemleri 06 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

2

ÇELİK İTHALATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

31 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/31) ile Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvurular değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı belirtildi.

Öte yandan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/29) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik" (kalın levha) ürünü ithalatında dampinge karşı vergi uygulamasının sürmesine karar verildi.

Söz konusu ürün grubu için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda, Çin menşeli bu ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Jiangying Xingpeng Special Steel Works Co. Ltd. üretimi olanlarının ithalatına CIF bedelinin yüzde 16,89'u, diğerlerinden yapılacak ithalata ise yüzde 22,55'i oranında dampinge vergi uygulanmaya devam edilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231031-5.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231031-4.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

3

MADAGASKAR UN KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere Madagaskar gümrük tarife pozisyonuna göre 1101.00.00 altında yer alan buğday unu ithalatına karşı mezkur ülke tarafından bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin bir örneği de ekte yer alan bildirimle ön karar açıklanmış olup, karara göre geçici önlem başlangıç tarihi olan 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle CIF bedeli üzerinden %12 oranında bir önlem uygulaması öngörülmektedir.

Ek: Madagaskar Bildirimi

4

IRAK STANDARDİZASYON VE KALİTE KONTROL İDARESİ BAŞKANI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanlığı (COSQC) İle bir toplantı gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantıda, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) işlemlerinde Irak Merkezi Yönetimi (IMH) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından farklı firmaların yetkilendirilmesi nedeniyle Irak'a ihracat yapan Türk firmalarının geçişlerde yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler hakkında bilgi verildiği aktarılmaktadır.

Söz konusu uygulama ve çözüm önerilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için ilgili Ticaret Müşavirliği bagdat@ticaret.gov.tr  ile irtibata geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

5

ÇİN- KOZMETİK İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti kozmetik ürünlerinin Çin'e ihracatına ilişkin "3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402 no'lu Gümrük Tarife Pozisyonu'ndaki Kozmetik İthalatının İncelemesine Dair Rapor" ile “20 Soruda Çin Kozmetik Ürün Mevzuatı”nın iletildiği bildirilmektedir.

Ek: 20 Soruda Genel Olarak Çin Kozmetik Mevzuatı ve Çin Kozmetik İthalatı

6

KOREA BUİLD (KİNTEX), ILSAN 2024 FUARI MİLLİ KATILIM HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; 21 – 24 Şubat 2024 tarihlerinde Güney Kore'nin Ilsan kentinde düzenlenecek olan Korea Build (Kintex) Ilsan 2024 fuarına Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadır.

Fuar hakkındaki detaylı bilgiye https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=43987708620231027105512  internet bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

7

XİAMEN 2024 FUAR KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; Çin'in Xiamen kentinde 16 – 19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen 2024 Doğal Taş fuarına Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadır.

Fuar hakkındaki detaylı bilgiye https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=8669799512023103084233   internet bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

8

İNSANSIZ HAVA ARACI PİLOTLUĞU SERTİFİKA

 PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkili İHA Eğitim Kuruluşları olan Ostim Teknik Üniversitesi ve Skyview Havacılık arasından imzalanan eğitim iş birliği protokolü ile 7-12  Kasım 2023 tarihleri arasında  hibrit  eğitim modeli ile, teorik derslerin uzaktan Zoom platformunda canlı olarak, uygulama ve birebir uçuş eğitiminin ise Trabzon ilinde ise yüz yüze işleneceği İHA1 İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Lisansı (Drone Ehliyeti) eğitimi gerçekleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmiş olup, yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve ekleri 

9

KUDAKAF'23'E DAVET HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Yetenek Her Yerde sloganıyla 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Bölgesel Kariyer Fuarlarından Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'23) bölgemizde yer alan 7 üniversitenin iş birliği ile Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenleneceği ilgi yazı ile bildirilmiş olup, yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve Ekleri

10

            TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- ARNAVUTLUK HAKKINDA BİLGİ;

T. C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Arnavutluk: Arnavutluk Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 07 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

11

UŞAK İLİNDE BULUNAN KURU BAKLİYAT VE TOHUM ELEME, İŞLEME, PAKETLEME VE YAŞ SEBZE VE MEYVE KURUTMA TESİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Pınarbaşı Beldesinde bulunan Kuru Bakliyat ve Tohum Eleme, İşleme, Paketleme ile Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi ile ilgili ekte bulunan ve belirtildiği gibi işletmenin/tesisin daha etkin, işlevsellik ve nitelik kazanabilmesi için ticari kabiliyeti yüksek veya ihracat  kapasitesine sahip, sektörde yeterli tecrübeye sahip firma/firmalar ile ortaklık kurmak, tesisin ürün işleme kapasitesini arttırıcı ürün işleme faaliyetinde bulunmak, tarımsal ürünlerde son alım noktası oluşturmak, firmaların kendi ürünlerini getirerek fason ürün işletecek veya kendi ürünlerini işleyecek vb.  aksiyonlar için tesisin kiralanması amaçlanmaktadır.

Ek: Tesis Hakkında Detaylı Bilgi

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.