2023/236 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/236)        


1.    Irak İthalat Yasakları Hakkında Bilgi;
2.    Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Hakkında Bilgi;
3.    Rusya Federasyonu Hububat Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
4.    Yapı Sektörü Milli Katılım Fuarları Hakkında Bilgi;
5.    Ankara E-İhracat Zirvesi Hakkında Bilgi;
6.    Fuar Duyurusu (Natural Products Expo West Anaheim USA) Hakkında Bilgi;
7.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Güney Sudan Hakkında Bilgi;
8.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

IRAK İTHALAT YASAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; 09.10.2023 tarihinde Irak Bakanlar Kurulunun 41. olağan toplantısında;

-Ekonomi Bakanlar Konseyinin meyve suları, meşrubat, hamur işleri ve kek ithalatının yasaklanmasına ilişkin tavsiyesinin onaylanması,

-Söz konusu kararın uygulanmasından bir yıl sonrasında, Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı tarafından söz konusu kararın gözden geçirilmesi ve yerel pazara etkilerinin değerlendirilmesi,

-Her türlü hamur işleri ve kekler için, kararın düzenleme tarihinden itibaren doksan (90) gün sonra uygulanmasına başlanması,

-Hali hazırda yürürlükte olan meyve suyu ve meşrubat ithalatının yasaklanma kararının devam etmesi, kararlarının alındığı belirtilmektedir.

2

KANADA / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Kanada tarafından ülkemiz menşeli makarna ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri kapsamında 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmektedir.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yürütülen soruşturmanın ilk aşaması 12 Ekim 2023 tarihinde tamamlanmış ve önlemlerin kaldırılması halinde damping ve sübvansiyonun devam edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

İlgide kayıtlı yazılarımızla takvimi ve uygulama esasları detaylı şekilde belirtildiği üzere Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (Canadian International Trade Tribunal-CITT) tarafından halihazırda mevcut önlemlerin Kanada sanayisi üzerindeki zarar incelemesi yürütülmekte olup, bu inceleme sonuçlarının en geç 20 Mart 2024 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştur.

Ottava Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla alınan bir bildirimde gerek CBSA'nın 12 Ekim 2023 tarihli kararına ilişkin olarak gerekse de CITT tarafından önümüzdeki dönemde yürütülecek süreç ile ilgili olarak firmalarımızın doğrudan bilgi edinebileceği iletişim bilgileri sağlanmıştır. Söz konusu iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.

CBSAİletişim Bilgisi:

 Walid Ben Tamarzizt (Manager, Anti-dumping and Countervailing Investigations Division)

Telefon: +1 613-862-0479

 E-mail: Walid.BenTamarzizt@cbsa-asfc.gc.ca

 CITT İletişim Bilgisi:

The Registrar/Canadian International Trade Tribunal/ Standard Life Centre 333 Laurier Avenue West, 17th Floor Ottawa, ON K1A 0G7

 Telefon: 613-990-2452

 E-mail: citt-tcce@tribunal.gc.ca

3

RUSYA FEDERASYONU HUBUBAT SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 05 – 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Hububat Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Türk ve yabancı iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla, aynı tarihlerde gerçekleştirilen Prodexpo Fuarı'da ziyaret edilecektir. Bu çerçevede; 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Karar kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde kişi başına düşen katılım payı 1.640.- USD (Uçak bedeli, program kapsamındaki transferler, B2B hizmetleri ve tek kişilik odada kişi başı konaklama dahil) olup, her firmadan iki kişinin katılımı destek kapsamında olacaktır.

Diğer taraftan heyete katılım sağlayacak firma temsilcilerinin firma çalışanı olması durumunda, ilgili temsilcinin 2024 Şubat ayı boyunca firmada SGK'lı olarak çalışması, firma sahibi ya da ortağı olması durumunda ilgili imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin sunulması gerekmektedir.

Bu bağlamda ekte bir örneği yer alan başvuru formunu OAİB Genel Sekreterliğine en geç 15 Aralık 2023, Cuma gününe kadar oaib-pr@oaib.org.tr ulaştırılması gerekmektedir.

Hesap Adı : ORTA ANADOLU HUB.BAKL.YAĞLI TOHUMLAR VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AKBANK – ANKARA GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ 

IBAN:TR92 0004 6006 6300 1000 1395 37

Ek A-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı

4

YAPI SEKTÖRÜ MİLLİ KATILIM FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizatörlüğünde aşağıda yer alan Milli Katılım Fuarları organize edilecektir. Bu çerçevede fuarlara ilişkin duyuru, başvuru bağlantıları ve taahhütnameler aşağıda yer almaktadır. Fuarlara katılmak isteyen firmaların başvuru formlarını doldurarak taahhütnamelerini ve avans ödemelerine ilişkin dekontlarını turkishchemicals@ikmib.org.tr'ye imzalı kaşeli olarak iletmeleri gerekmektedir.

Fuar Adı: Middle East Coatings Show 2024

Tarih: 16-18 Nisan 2024

Ülke:  Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/MEC2024 

Taahhütname:  Microsoft Word – ME Coatings_Taahhütname.docx (ikmib.org.tr)

Duyuru Linki:  İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - Middle East Coatings Milli Katılım Organizasyonu (ikmib.org.tr)

Katılım Bedeli: Nakliye Dahil: 1.225 $/m2 Nakliye Hariç: 1.175 $/m2 

Fuar Adı: FAF Farbe Ausbau & Fassade 2024

Tarih: 23-26 Nisan 2024

Ülke:  Köln /Almanya

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/farbe2024

Taahhütname:  Microsoft Word - Ayd1nlatma Bildirimi - 0KM0B.docx (ikmib.org.tr)

Duyuru Linki:  İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - FAF Farbe Ausbau & Fassade Fuarı Milli Katılım Organizasyonu (ikmib.org.tr)

Katılım Bedeli: Nakliye Dahil: 815,00 €/m2 Nakliye Hariç: 775,00 €/m2

Fuar Adı: American Coatings Show 2024

Tarih: 30 Nisan - 02 Mayıs 2024

Ülke:  Indianapolis /Amerika Birleşik Devletleri

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/acoatings2024

Taahhütname:  Microsoft Word - American Coatings Show_Taahhütname.docx (ikmib.org.tr)

Duyuru Linki:  İKMİB  - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - American Coatings  2024  Fuarı Milli Katılım Organizasyonu (ikmib.org.tr)

Katılım Bedeli: Nakliye Dahil: 1.600 $/m2 Nakliye Hariç: 1.250 $/m2

5

ANKARA E-İHRACAT ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

OAİB Genel Sekreterliğinden gelen yazıda; İhracatçı firmalarımızın e-ihracat bilincinin arttırılması e-ihracat konusunda ve e-ihracat destekleri konularında daha fazla bilgilendirilmelerini teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ve OAİB Genel Sekreterliği organizasyonunda “Ankara E-İhracat Zirvesi” Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde 8-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin olarak hazırlanan görseller ve program ilişikte sunulmakta olup katılmak isteyenlerin https://oaib.oaibduyuru.org/#/forms/e-form?fid=53F6F65D79ED4B8680352B2736E8508D   internet bağlantısı  üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir.

6

FUAR DUYURUSU (NATURAL PRODUCTS EXPO WEST ANAHEİM USA) HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde, 14-16 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Natural Products Expo West Fuarına milli katılım organizasyonu geçmiş yıllarda olduğu gibi tarafımızca gerçekleştirilecektir.

Fuar 2023 yılında 7-11 Mart tarihleri arasında, Anaheim Kongre Merkezinde, 3000 firma, 55 ülkeden 1020 yabancı katılımcı, 100 ülkeden 9.750 yabancı ziyaretçi, 65.000 kişiden fazla kayıtlı ziyaretçi ile gerçekleştirildi.

Ziyaretçilerin tamamı profesyonel ziyaretçilerden oluşurken yüzde 30'unu distribütörler, yüzde 25'ini perakendeciler oluşturdu. Fuarda, yiyecek ve içeceklerde en yeni doğal ve organik ürünler; temiz güzellik ve ev ürünleri, ve takviyeler ve içerikler adlarında ayrı holler bulunmaktadır. Sektörün en büyük ticari fuarı olan Expo West, tüketicilerin kendi değerleriyle uyumlu ürünlere olan talebini karşılamakta, daha sağlıklı yaşamı ve daha sağlıklı bir gezegeni destekleyen yenilikleri tanıtmaktadır.

Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.expowest.com/en/home.html bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Fuar Duyurusu

7

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- GÜNEY SUDAN HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Güney Sudan: Güney Sudan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.