2023/234 Organik Arıcılıkta Kovan Başına Verilecek Destek Hk.

Sayın Üyemiz;

24 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ ile organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamındaki ödemeler için şartlar, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular düzenlendi.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bugünden itibaren 22 Aralık mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde (OTBİS) kayıtlı oldukları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il ve ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine de müracaatta bulunabilecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 29 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor. Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak.

12/11/2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/38) yürürlükten kaldırıldı.

2/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-6.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.