2023/227 Japonya Kanatlı Eti İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte iletilmekte olan yazıda; ülkemiz kümes hayvanlarından elde edilen et ve yumurta ürünlerine ilişkin olarak uygulanmakta olan ithalatın geçici olarak durdurulması tedbirinin kaldırıldığı, buna göre; 05.10.2023 tarihi ve bu tarih sonrasında kesilmiş kümes hayvanlarına ait etler ve bunlardan elde edilen ürünler ile, 05.10.2023 tarihi ve sonrasına ait yumurta ve bu yumurtalardan elde edilen ürünlerin ülkemizden ithalatının serbest bırakıldığı bilgisi iletilmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Tokyo Ticaret Müşavirliği Yazısı