2023/225 Satsuma Mandarin Kesim ve İhraç Tarihi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı-Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Satsuma Mandarin Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından İzmir'e bağlı ilçelerde emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizi sonucunda;

Satsuma Mandarin çeşidinin;

- 18.10.2023 tarihinde kesimine,

- 20.10.2023 tarihinde ihracatına

izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.