2023/203 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/203)        


1.    Türkiye İnovasyon Haftası Kapsamında Türkiye İnovasyon Haritası Duyurusu Hakkında Bilgi;
2.    Irak'a Sebze ve Meyve İhracatı Hakkında Bilgi;
3.    Bursa Siyahı İnciri Çalıştayı Hakkında Bilgi;
4.    E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;
5.    Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hakkında Bilgi;
6.    Ürdün Resmi Yatırım Platformu Hakkında Bilgi;
7.    Tunus Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
8.    Libya Food 2024 / Milli Katılım Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
9.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Fas Hakkında Bilgi;
10.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI KAPSAMINDA TÜRKİYE İNOVASYON HARİTASI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Ülkemizdeki ihracatçı firmalarımızın inovasyondaki durumunu daha detaylı ortaya koyabilmek amacıyla Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye İnovasyon Haritasını oluşturmak üzere çalışmalarımıza başladık.
 

Bu program kapsamında özgün bir model olarak CISNAT- Corporate Innovation System and Network Analysis Tool kullanılarak ihracatçı firmalarımızın mevcut inovasyon kapasitesi ve performansı tespit edilebilecek, karşılaştırmalı analiz raporları oluşturulacak ve inovasyon kapasitelerini iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilecektir.

Türkiye İnovasyon Haritası çalışması, ülkemizde inovasyonun yaygınlaşmasına, etkin politikaların geliştirilmesine ve inovasyonun geleceğine yol gösterici nitelikte olacaktır.

Firmaların organizasyonel bilgilerine ve inovasyon kapasitesine yönelik 2 bölümden oluşan anket çalışmasına http://turkiyeinovasyonharitasi.com/  linki üzerinden 27 Eylül 2023 tarihine kadar katılım sağlanabilmektedir. 

Ek: Türkiye İnovasyon Haritası Duyuru Görseli

2

IRAK'A SEBZE VE MEYVE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Irak Tarım Bakanlığı'nın duyurusunda yerel ürünlerin korunması ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla bazı tarım ürünlerinin ithalatının Irak tarafından yasaklandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Irak Tarım Bakanlığının yerel pazarda yeteri kadar bulunması ve soğuk depolardan temin edilebilmesi nedeniyle patates ithalatına ilişkin yasağın devam etmesine; domates, salatalık, kabak, patlıcan, karpuz, kavun, soğan ve bamyaya ilişkin ithalat yasağının ise kaldırılmasına karar verdiği belirtilmektedir.

3

BURSA SİYAHI İNCİRİ ÇALIŞTAYI HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda;  Bursa iline özgü meyve olan ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen “Bursa Siyahı” incirinin bilinirliği ve ihracatı her geçen yıl artmaktadır.

Ülkemizin yaş meyve ihracatında önemli paya sahip olan bu denli önemli ürünün yetiştiriciliği ve ihracatında meydana gelen gelişmeler ve karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerini değerlendirmek, yetiştiricilik ve ihracatta yeni stratejiler geliştirmek amacıyla tüm paydaşların bir araya gelmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü organizasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 11 Ekim 2023 tarihinde ''Bursa Siyahı İnciri Çalıştayı'' düzenlenmektedir. Söz konusu çalıştaya katılım için https://shorturl.at/fotP0  linkine tıklayarak 28 Eylül 2023 tarihine kadar kayıt yapılması gerekmektedir.

Bursa Siyahı İnciri Çalıştayı

Tarih: 11 Ekim 2023 Çarşamba Günü

Yer: Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu

Saat: 09:00-17:00

Ayrıntılı Bilgi İçin:

1. Gülnur Öztürk – 0 224 219 100 -1607

2. İbrahim Doğan – 0 224 219 100 -1616

4

E-İHRACAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; T.C.Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, OAİB ile TİM E-İhracat Sekretaryası iş birliğinde, hâlihazırda e-ihracat gerçekleştiren veya e-ihracat yapma potansiyeli olan firmalara yönelik olarak 25 Eylül 2023 Pazartesi günü, ekli program çerçevesinde OAİB Hizmet Binasında “E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, e-ihracat, devlet destekleri, pazaryerleri vb. konularında bilgi sunularak daha çok firmanın e-ihracat ekosistemine kazandırılması ve gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Ücretsiz olarak düzenlenen programa katılım için https://www.gaib.org.tr/tr/f/686.html  adresinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Ek: Program Akışı

5

PANAMA KANALI GEÇİŞ KISITLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Panama Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, 2023 yılı başından itibaren beklenenden daha az yağış alan Panama'da hava sıcaklıklarının rekor derecede artışı sebebiyle deniz suyu seviyesinde düşüş yaşandığı ve su seviyesindeki düşüşün dünya ticaretinin yaklaşık %6'sının geçtiği Panama Kanalı trafiğinin aksamasına yol açtığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Panama Kanal İdaresi tarafından Kanal'dan günlük geçen gemi sayısına kısıtlama getirildiği, Gatun Gölü su seviyesindeki değişikliklere bağlı olarak bu kısıtlamanın artırılabileceği ve geçiş yapan gemilerin “transit rezervasyon sistemi”ni kontrol etmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte;

 - 30 Temmuz 2023 tarihinde başlamak üzere Kanal'dan günlük geçen gemi sayısının 38'den 32'ye düşürüldüğü,

- Yaşanan kuraklık sebebiyle gemi geçişlerinde uygulanan sınırlamanın bir yıl süresince devam ettirileceği,

- Kısıtlama tedbirlerinden önce geçiş için bekleyen günlük gemi sayısının 90 iken, mezkûr uygulama sonrasında günde ortalama 140-200 gemiye, normal süreçte ortalama 3-5 gün olan bekleme süresinin 11-19 güne yükseldiği,

 - Uygulanan tedbirlerin ve gemi geçişlerindeki sınırlamaların özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da yer alan ülkelerde tedarik sorunu ve emtia fiyatlarındaki artışa neden olabileceği ayrıca Panama Kanalı'nın en yoğun kullanıcıları olan ABD, Çin ve Japonya'nın alternatif güzergâh arayışına girebileceğinin beklendiği hususları ifade edilmekte olup bir yıl süresince uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde söz konusu uygulamaya ilişkin ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği (panama@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

6

ÜRDÜN RESMİ YATIRIM PLATFORMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ürdün'de yabancı yatırımcılara yönelik yatırım ortamı ve teşviklerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı resmi bir platform oluşturulmuş olup, söz konusu platforma www.invest.jo  internet adresinden ulaşılması mümkün bulunduğu aktarılmaktadır.

7

TUNUS TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonu ile 20-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Tunus'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Tunus'un başkenti Tunus şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Tunus'tan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu, heyete başvuru için son tarih 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/tunisia-tunis-2023  internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 1.000 USD tahsil edilecektir.

Başvurular, Makine ve Aksamları, Demir ve Demir Dışı Metaller, Tekstil ve Hammaddeleri (Pamuk, Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma Ürünleri) , Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Plastik, Madeni Yağlar ve Mineral Yakıtlar), Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Elektrik Elektronik, Gıda, Mermer başta olmak üzere tüm sektörlerimize açıktır. Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği oaib-pr@oaib.org.tr  e-posta adresine ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

8

LİBYA FOOD 2024 / MİLLİ KATILIM FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; 28-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Trablus/ Libya'da düzenlenecek olan Libya Food (Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj) Fuarı'nın Türkiye milli katılımı Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 25.09.2023 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 25.09.2023 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: Libya Food 2024 Başvuru Formu Başvuru Süresi: 25.09.2023 tarihine kadar Katılım Bedeli: Tahmini 777 € /m2 (nakliyesiz) Fuarda nakliye hizmeti verilmemektedir.

 Katılım bedeline;

=Yer kirası,

=Özel stant konstrüksiyonu,

=Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

=Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma,

=M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kart,

= Elektrik ve internet bağlantısı,

=Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

=Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez) hizmetleri dahildir.

Fuarın milli katılımının, “5973 Sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek: Fuar Bilgileri

9

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER-FAS HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Fas: Fas Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 26 Eylül 2023 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.