2023/201 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/201)        


1.    2018-2022 Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında Bilgi;
2.    Fas, Elektrik ve İçme Suyu İhalesi Hakkında Bilgi;
3.    Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Hakkında Bilgi;
4.    Fildişi Sahili (Abidjan) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
5.    Kuveyt Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
6.    Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması Hakkında Bilgi;
7.    Avustralya Mobilya, Mobilya Tekstili ve Ev Tekstili Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
8.    Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
9.    Cezayir Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
10.    Rusya Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11.   Güney Kore / Seul Sektörel Ticaret Heyeti​ Hakkında Bilgi;
12.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Kanada Hakkında Bilgi
13.    Üretici İhracatçı Firma Listesi Hakkında Bilgi;
14.    UNDP Yatırım Etkinliği Hakkında Bilgi;
15.    Enkaz Kaldırma İşlemlerinde Kullanılan Eşyanın İthalatına Getirilen Esneklik Süresi Hakkında Bilgi;
16.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

2018-2022 DÖNEMİ VERİLERİNİ İÇEREN İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıda KOSGEB'in, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırladığı ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başladığı aktarılmaktadır.
 

Söz konusu yazıda, bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletmenin İDR aldığı, İDR'nin, geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak işletmenin yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermesi nedeniyle işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında bilgi verdiği ve işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı sunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında KOSGEB'in işletmelerden aldığı geri bildirimlerde; işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği ve gerek işletmelerden İDR'lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR'nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu talepler doğrultusunda, KOSGEB tarafından İDR'nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile iş birliği yapıldığı iletilmektedir.

Bu çerçevede Bakanlıkları tarafından; sistem entegrasyonlarının tamamlandığı, İDR'nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında sunulmaya başlandığı, üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında raporun temin edildiği aktarılmaktadır. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye olması gerekmekte olup www.findeks.com  adresinden bu işlem yapılabilmektedir. İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresinden ulaşılabilmektedir. 

2

FAS, ELEKTRİK VE İÇME SUYU İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Fas, Elektrik ve İçme Suyu Ofisi (ONEE)-Su Şubesi tarafından, Kazablanka Deniz Suyunun Tuzdan Arındırma Tesisinden İşlenmiş Suyun Aktarılması Projesi Kapsamında Pompalama İstasyonlarının ekipmanları (Lot 5) için ihale açılmıştır. İhale duyurusu ve Müşavirliğimizce hazırlanan not ekte yer almaktadır.

Ek: İhale Duyurusu ve Not

3

BULGARİSTAN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI HAKKINDA BİLGİ;

Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurulması planlanan laboratuvara ilişkin yürütülen kamu ihalesinde Eurolab firmasının itirazları sonucu sürecinin tıkanmış olması sebebiyle Bulgar makamlarınca paralel bir süreç başlatıldığı, bu kapsamda halihazırda kamu bünyesinde bulunan yaklaşık 5 adet cihazın sınıra sevkedildiği, Eylül ayı içerisinde analiz faaliyetlerinin sınırda yapılmaya başlanılacağı, aynı zamanda kamu ihalesi sürecinin de devam edeceği belirtilmiştir.

Ancak sürece ilişkin detayların netleştirilmesi amacıyla Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı ile Sofya Ticaret Müşavirliği arasında gerçekleştirilen görüşmede sınır kapısında yer alan Gümrükler Ajansına ait binanın Gıda Güvenliği Ajansına devredilme sürecinin nihayete ermek üzere olduğu, ancak bahse konu binada inşaat işlemlerine ihtiyaç duyulacağı ve akabinde laboratuvarın akreditasyon sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiği, bu kapsamda minimum 6 ila 8 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu Bulgar makamları tarafından belirtildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kullanılmak üzere 5 cihazın alımının tamamlandığı ancak süreçteki tıkanıklar nedeniyle bu cihazların sınırda laboratuvar kurulumu tamamlanıncaya kadar Sofya'daki mevcut devlet laboratuvarında kullanılmasının planlandığı, cihazların Eylül ayı sonu itibariyle faaliyete alınmasının beklendiği belirtilmiştir.

Bulgar makamlarınca yeni 5 cihazla birlikte Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının analiz kapasitesinin günlük 75 ila 100 seviyesine yükseleceğinin ve ayrıca numunelerin yine günde 4 defa alınarak Sofya'ya gönderildiği ve analizlerin 7/24 kesintisiz bir şekilde yapıldığının ifade edildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, analizlerin 2024 yılı ilk çeyreği sonuna kadar Sofya'da yapılmasına devam edileceği ancak sağlanacak kapasite artışı ile analiz sürelerinin iyileştirileceğinin anlaşıldığı belirtilmektedir.

4

FİLDİŞİ SAHİLİ (ABİDJAN) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonu ile 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Fildişi Sahili'ne yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Abidjan şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Fildişi Sahili'nden iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar TİM Firma Kayıt Formu - Ivory Coast (Abidjan) Trade Delegation (tim.org.tr) internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 1.150-USD tahsil edilecektir.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği e-posta adreslerine (salih.dinc@itkib.org.tr  ; omer.eygun@itkib.org.tr  ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

5

KUVEYT GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ve İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) organizasyonu ile 19-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuveyt'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Kuveyt şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kuveyt'ten iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/kuwait-kuwait-city-2023/company/register  adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 1.500 USD tahsil edilecektir.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının İTKİB'e (kayhan.aktuk@itkib.org.tr  ; ugur.gumus@itkib.org.tr  ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

6

BİRLEŞİK KRALLIK / TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Birleşik Krallık (BK) tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında %4,42 oranında geçici önleme hükmedildiği bilgisi Birliklerine iletilmiştir.

Bu defa, BK Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından nihai karar yayımlanmış olup, ülkemiz ihracatçıları için %4,02 oranında nihai önlem marjı hesaplanmıştır. Söz konusu önlem oranı 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak, 8 Eylül 2028 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir. Bahse konu nihai karar, https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/submission/fcf6f836-0152-446a-a793-e8 99ff29cb44/  adresinde yer almaktadır.

7

AVUSTRALYA MOBİLYA, MOBİLYA TEKSTİLİ VE EV TEKSTİLİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 11 – 18 Kasım 2023 tarihleri arasında Avustralya Sidney & Melburn'e Mobilya, Mobilya Tekstili, Ev Tekstili sektörlerine yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, ticaret heyeti programı dahilinde, ilgili Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile mobilya ve ev tekstili ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın formu doldurarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Anılan heyet organizasyonu, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli için devlet desteği düşülmüş, ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 3.600 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

İhale sonrası net maliyet bildirilecektir. Bu çerçevede, söz konusu heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup, katılmak isteyen şirketlerin en geç 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ekte yer alan başvuru formlarını her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurması ve https://forms.gle/J4KXDHNGRiWTFqzN6  linki üzerinden kayıt oluşturması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır.

Ek: Heyet Bilgileri

8

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

14.09.2023 tarihli 32309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkındaki Yönetmeliğehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230914-2.htm  internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

9

CEZAYİR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ve Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 4-7 Aralık tarihleri arasında Cezayir'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Cezayir şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Cezayir'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 30 Eylül 2023, Cumartesi günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar TİM Firma Kayıt Formu - Algeria (Algeria) Trade Delegation (tim.org.tr) internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, heyete katılmak isteyen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 27.000-TL tahsil edilecektir. Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının UİB'e (caliskani@uib.org.tr ) ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

10

RUSYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

AKİB Genel Sekreterliğinden gelen yazıda; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 20 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında Moskova – Rusya'ya Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi Ürünleri, Kereste-Palet, Orman Tali Ürünleri, Ahşap Mamulleri sektörlerine yönelik Rusya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile mobilya ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket talep yazısı ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın katılım formunu ve aşağıda paylaşılan linkteki online katılımcı bilgi formunu doldurarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

 Online Katılımcı Bilgi Formu: https://forms.gle/EP8Ef4HQPUiRjxqY7 

Anılan heyet organizasyonu Sektörel Ticaret Heyetleri Hakkında Genelge kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde birinci kişi başı tahmini maliyet 1.200 ABD Doları, aynı firmadan ikinci kişi katılımı 700 USD olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 22 Eylül 2023 Cuma günü saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır.

Ek: Heyet Bilgileri ve Talep Yazısı

11

GÜNEY KORE / SEUL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 14-19 Ocak 2024 tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrine yönelik Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ile ilgili toptan/perakende alanlarının ziyaret edilmesi planlanmakta olup ticaret heyetine katılım bedeli kişi başı 1.800 USD'dir. Bu kapsamda, son başvuru tarihi 22 Eylül 2023 Cuma olan heyet bilgileri ekte yer almaktadır.
 

12

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER-KANADA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Kanada: İşlenmiş Gıda ve Taze Meyve-Sebze Sektörü” e-sohbet etkinliğimiz 19 Eylül 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısından kayıt yaptırılabilmektedir.

13

ÜRETİCİ İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Rabat Büyükelçiliği Rabat Ticaret Müşavirliğinden gelen epostada; Müşavirliğimize başvuruda bulunan IT Sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma tarafından, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları temini ve kurulumu konusunda Fas'taki kamu kurumlarınca açılan ihalelere katılmak amacıyla ve bu kamu kurumlarının artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, sabit veya taşınır Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını üreten ve uzun bir vadede temin edebilen, markanın geliştirilmesi için satış öncesi ve satış sonrası gerekli destek verebilen üretici ihracatçı bir ortak arayışı içinde bulundukları aktarılmıştır. 

14

            UNDP YATIRIM ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Bhutan UNDP ofisi tarafından iletilen çevrimiçi yatırım etkinliğine ilişkin davetiye yer almakta olup, söz konusu davetiye ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Ek: UNDP Yatırım Etkinliği davetiye

 

15

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN EŞYANIN İTHALATINA GETİRİLEN ESNEKLİK SÜRESİ HAKKINDA BİLGİ;

13 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan eşya için belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmadan, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 15 Eylül 2023'e kadar izin verme yetkisi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230913-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.