2023/198 Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun tıbbi malzeme tedariği için yayımladığı ihale duyurularının yer aldığı belirtilmekte olup, söz konusu ihalelerin kapanışlarının 9 ile 13 Ekim 2023 tarihleri arasında olduğu bildirilmektedir. bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yazı ekinde bulunan ihale duyurusu ve üç adet ihale belgesi ilişikte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekler:

1. Sri Lanka İhale Nota.pdf 

2. Sri Lanka İhale Belgeleri (1).zip 

3. Sri Lanka İhale Belgeleri (2).zip 

4. Sri Lanka İhale Belgeleri (3).zip