2023/195 Genel Sirküler


SİRKÜLER (2023/195)
        

1.    E-İhracat Destekleri Rehberi Hakkında Bilgi;
2.    (5973) Sayılı Karar/Pazara Giriş Belgesi Desteği-EK-I/B Güncelleme Hakkında Bilgi;
3.    Suudi Arabistan Ülke Genel Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
4.    İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Hakkında Bilgi;
5.    Hava Kargo Potansiyeli Belirlenmesi Hakkında Bilgi;
6.    Güney Kore / Seul Sektörel Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;
7.    Rusya- Kolza Tohumu İhracatı Hakkında Bilgi;
8.    Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hakkında Bilgi;
9.    C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Hakkında Bilgi;
10.    Ekvator Gümrük Tarife Cetvelini Güncellemesi Hakkında Bilgi;
11.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Vietnam Hakkında Bilgi;
12.    Medica 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi
13.    İİT ve QTM2023Fuarları Hakkında Bilgi;
14.    Fuar Duyurusu - Halal Expo Indonesia Hakkında Bilgi;
15.    Fuar Duyurusu (EYAF EXPO 2023) Hakkında Bilgi;
16.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

E-İHRACAT DESTEKLERİ REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; 20/08/2022 tarihli ve 5986 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar, Karara İlişkin Genelge ve Genelge Ekleri kapsamında E-İhracat Destekleri Rehberi düzenlenmiştir. İşbu rehber, 14/04/2023 tarihli Genelge değişikliklerini kapsayacak şekilde, karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen ihracatçılarımızı başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu rehbere ekte yer verilmekle birlikte Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmış olup, https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri/kilavuzlar bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilecektir.

Ek: E-İhracat Destekleri Rehberi

2

5973SAYILI KARAR/PAZARA GİRİŞ BELGESİ

 DESTEĞİ-EK-I/B GÜNCELLEME HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 7.239.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Diğer taraftan, 5973 sayılı Karar çerçevesinde ihdas edilmiş olan Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge'nin “Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri listesinin belirlenmesi ve güncellenmesi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK-1/A ve EK 1/B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar ile Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.” hükmünü; aynı maddenin ikinci fıkrası ise “EK-1/B'ye belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri şirketler tarafından DYS üzerinden üyesi oldukları İBGS'ye yapılır. İBGS'ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri, gerekçesi ve EK-1/B'de yer alması uygun görülen yeri ile DYS üzerinden Bakanlık'a (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. EK-1/B, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) güncellenir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda ve bahse konu hükümler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu Genelge'nin “EK I/B Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar, 08.08.2022 tarihli ve 87865529 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; Revize EK I-B ilişikte iletilmekte ve ayrıca anılan ekin güncel haline Bakanlığımız resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ekler:

 1- Desteklenmesi Planlanan Belgeler, Kurum/Kuruluşlar

 2- Revize EK I-B-Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

3

SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE GENEL ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Alım Heyeti programları düzenlenmektedir.

Bu minvalde; Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini teminen Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz organizasyonu ve MÜSİAD iş birliği ile Suudi Arabistan Genel Alım Heyeti programı düzenlenecektir. Bu kapsamda Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik Elektronik, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Mücevher, Hizmet, Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Tekstil ve Hammaddeleri, Yaş Meyve ve Sebze, Diğer Endüstriyel Ürünler gibi çeşitli sektörlerden 65'e yakın Suudi Arabistanlı firma temsilcilerinden oluşacak yaklaşık 80 kişilik bir alım heyetinin 8-12 Ekim 2023 tarihleri arasında ülkemize gelmesi ve 10 Ekim 2023 Salı günü İstanbul Sheraton Ataköy Otel 'de ihracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri yapmaları öngörülmektedir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 22 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/alim-heyeti-kayit/saudi-arabia-buying mission-2023  internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun ihracatçı firmalarımızca eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Ek: Suudi Arabistan Alım Heyeti Programı

4

İHRACAT SÜREÇLERİ VE YENİ NESİL DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM

PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Ticaret Bakanlığı görev alanındaki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak Ankara, Antalya, Konya, Ordu ve Giresun illerinde olmak üzere 5 Fiziki, 14 çevrimiçi organizasyon gerçekleştirildiği ve bu organizasyonlara 5344 kişinin katılım sağladığı belirtilmektedir.

Öte yandan, 2023 yılı Eylül-Aralık döneminde, program içeriklerinin geliştirilerek “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” adlı organizasyonların gerçekleştirilmeye başlandığı, etkinliklerin uygun görülen illerde fiziki olarak ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 günlük programlar halinde Türkiye genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 19-20-21 Eylül 2023 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 15 Eylül 2023 tarihi saat 12.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten başvuru yapmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir. Ayrıca, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 18 Eylül 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Kayıt Linki: https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

Ek: Program Akışı

5

HAVA KARGO POTANSİYELİ BELİRLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Havayolu kargo taşıma hizmetleri ihracatımızın ve ülke ekonomimizin gelişimine önemli katkılar sunmakta, uzak pazarlara kısa sürede erişime imkan sağlamaktadır.

Bu bağlamda, ihracatçı firmalarımızın havayolu ile taşımalarını daha uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmeleri amacıyla Meclisimiz ile Türk Hava Yolları A.O. (THY) arasında geçtiğimiz dönemde üç defa iş birliği protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan protokollerle ihracatçılarımız birçok pazara ulaşımda önemli rekabet avantajları elde etmiş olup dördüncü protokolün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu protokolde yer almasında yarar görülen destinasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu itibarla, hava taşıma potansiyelinin ortaya çıkarılması ve lojistik ihtiyaçlar ile sektörel taleplerin değerlendirilebilmesi amacıyla bir anket çalışması hazırlanmıştır. https://forms.gle/gLEhYDDKNY2kY8JJA linkinde yer alan anket formu 14 Eylül 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurulabilecektir.

6

GÜNEY KORE / SEUL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 14-19 Ocak 2024 tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrine yönelik Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ile ilgili toptan/perakende alanlarının ziyaret edilmesi planlanmakta olup ticaret heyetine katılım bedeli kişi başı 1.800 USD'dir.

Ekler:

1) Heyete İlişki Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2 Sayfa)

2) Heyet Taslak Programı (1 Sayfa)

3) EK A-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

7

RUSYA- KOLZA TOHUMU İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 20 Mart- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek 1205.10.900.0 ve 1205.90.000.9 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kolza tohumu ihracatının yasaklandığı ve Rus Hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde (https://regulation.gov.ru) yer verilen bilgiye göre Rus Tarım Bakanlığının, söz konusu geçici yasaklama uygulamasının 01 Eylül 2023 tarihinden 29 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılmasını öngören Kararname taslağı üzerindeki çalışmalarına 20 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladığı ve mezkur Talimatname değişikliğinin istihsalini teminen 3 Ağustos 2023 tarihine kadar kamu görüşü toplama sürecinin devam edeceği bildirilmiştir.

Bu defa, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde 28.08.2023 tarihinde yayımlanan http://publication.pravo.gov.ru  25.08.2023 tarih ve 1382 sayılı Talimatname ile söz konusu geçici yasaklama uygulamasının 01 Eylül 2023 tarihinden 29 Şubat 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmekte olup uygulamanın Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yönelik ihracatı ve insani yardım amaçlı sevkiyatlar ile uluslararası transit ticarete konu sevkiyatları kapsamadığı belirtilmektedir.

8

SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM); Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık bilgi birikimini toplumla paylaşmak adına kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları geliştirmek; kariyer planlama, mesleki gelişim ve nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika eğitim programları ve kurslar düzenlemek; yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyetler sürdürdüğü bu kapsamda Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile ATASEM tarafından 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA'da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenleneceği bildirilmiş olup, yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ekler:

 1 Yazı (8 sayfa)

 2 Eğitim Bilgileri (1 sayfa)

9

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu" açılması planlandığı ve kursa ilişkin detaylı bilginin https://rteusem.erdogan.edu.tr/ adresinden veya (0464) 223 52 18 iletişim numarasından alınabileceği ilgi yazı ile bildirilmiş olup, yazı ve eki afiş ilişikte gönderilmiştir.

Ekler:

 1- Yazı

 2- Afiş

 

10

EKVATOR GÜMRÜK TARİFE CETVELİNİ GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesinin (COMEX) 29 Ağustos 2023 tarihli toplantısında alınan 011-2023 sayılı Karar ile, 2 Mart 2023 tarihli ve 002-2023 sayılı Kararla düzenlenen gümrük tarife pozisyonları ve açıklamaları güncellenmiştir.

Gümrük tarife pozisyonları ve açıklamaları güncellenen ürün listesi 011-2023 sayılı Karar'ın 1 sayılı ekinde yer almaktadır.

Söz konusu Karar 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

002-2023 sayılı Karara ve 011-2023 sayılı Karara aşağıdaki internet adreslerinden erişim imkânı mevcuttur.

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2023/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20002-2023.pdf

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2023/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20011-2023.pdf

11

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER-VİETNAM HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Vietnam: Vietnam Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 12 Eylül 2023 Salı günü saat 10.30-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

12

MEDİCA 2023 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İMMİB Genel Sekreterlinden gelen yazıda; İMMİB bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya'da, medikal sektörünün en büyük fuarı olarak bilinen Medica Fuarı Milli Katılım organizasyonunun 14.cüsü düzenlenecektir. 66 ülkeden 4.500 katılımcı firmaya ev sahipliği yapan, 81.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan; medikal cihazlar, tek kullanımlık ürünler, sağlık teknolojileri, hastane mobilyaları, ortopedik ürünler, ilaç yazılım ürünleri, cerrahi ekipmanlar ürün gruplarını kapsayan ve senede bir kez düzenlenen Medica fuarına geçen sene 57'si milli katılımda olmak üzere toplamda 230 Türk firma katılmıştır.

Ek: Medica 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

13

İİT VE QTM2023FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; "3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Turizm Fuarı" ile "Qatar Travel Mart 2023 Fuarı"nın Katar'daki kurumsal temsilcisi Soho Global Pazarlama Hizmetleri firmasından İdari Direktör Ahmad Imandoost tarafından imzalanan davet mektubunun taraflarına iletildiği; mektupta özetle, İİT üyesi ülkelerdeki turizm, helal gıda, sağlık, eczacılık, kozmetik, bankacılık, sigortacılık, otelcilik, restoran, eğlence, kültür, spor, lüks tüketim, ulaşım, mimari ve inşaat gibi sektörlerden katılımcıların fuara davet edildiği, fuara katılım için son başvuru tarihinin 31 Eylül 2023 olduğu ve detaylı bilgi için yararlanılabilecek iletişim bilgilerinin paylaşıldığı tarafımıza iletilmiştir.

 Fuara ilişkin detaylı bilgiye "QTM 2023– Qatar International Exhibition For Travel & Tourism (qtmqatar.com )" internet sitesinden erişilebilmektedir.

14

            FUAR DUYURUSU - HALAL EXPO INDONESİA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Cakarta Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 25-29 Ekim 2023 tarihlerinde Cakarta'da “Halal Expo Indonesia (HEI 2023)” Fuarının organize edileceği belirtilmekte olup fuar ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

Ek: Fuar Bilgileri

15

FUAR DUYURUSU (EYAF EXPO 2023) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin sosyal hayata entegre olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konulu "13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023)" 30 Kasım-03 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği belirtilmektedir.  

Bu kapsamda; Türkiye'de ilk ve tek, dünya genelinde ise altıncı büyük olan 13. EYAF EXPO ulusal ve uluslararası alanda etkin bir platform olup 20.000'den fazla yerli ve yabancı ziyaretçi, 120'den fazla katılımcı ile kamu ve özel sektörleri, üreticileri, engelli bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği aktarılmaktadır.

Ek: EYAF EXPO 2023 Tanıtım Broşürü

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.