2023/19 Fasa İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland, İspanyol Applus Fomento, SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile anlaşma sağlanmış olduğu ve halihazırda söz konusu beş firmanın sertifika vermeye yetkili olduklarına atıfta bulunularak bu defa, Fas gümrük kontrol noktalarında Uygunluk Sertifikası alınması gereken ürün listesinde güncellemeler yapılmış olduğu ve yeni eklenen ürün adlarının bir örneği ekte yer alan bilgi notunda kırmızı ile belirtildiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Bilgi Notu-Uygunluk Kontrolü