2023/162 Zeytinyağı İhracatına Fon Kesintisi Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 7391 Sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar ile;

13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi.

Karar ile dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kg başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kesintisi yapılacak olup beyanname kayıt işlemleri için Ege İhracatçı Birlikleri yetkilendirilmiştir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230719-1.pdf bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.