2023/157 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren azami 180 gün içinde yurda getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup aynı maddenin altıncı fıkrasında "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile de söz konusu süre kapsamında istisna tanınan ülkeler listelenerek mezkur listede sayılan ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

 Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, ihracatçı firmalar tarafından iletilen muhtelif dilekçelerde; Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Güney Sudan'ın sahip oldukları doğal kaynaklar, tarım ürünleri ve diğer sektörlerdeki potansiyelleri ile son yıllarda önemli ticaret partnerleri haline geldikleri ancak bankacılık sisteminin gelişmemiş olması sebebiyle anılan ülkelere gerçekleştirilen ihracata ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde sorunlar yaşandığı ifade edilerek, bahse konu ülkelerin anılan Genelge'nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, mezkûr taleplere ilişkin değerlendirmenin yapılmasını teminen anılan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları benzer sorunlara ilişkin detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu itibarla, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Güney Sudan'a ihracatta yaşanan sorunların 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 12:00 'ye kadar bim@dkib.org.tr  mail adresine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize önemle rica ederim.