2023/153 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri

Sayın Üyemiz,

7 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergilerinde artışa gidildi.

Karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye; bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

Genel KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye ;  indirimli KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarılmış oldu. Ayrıca yüzde 8 KDV uygulanacak mallara ilişkin II sayılı listenin 37. sırasında değişiklik yapılarak aşağıdaki ürünlerin KDV oranı yüzde yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı. (Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil  tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete) 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-11.pdf bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

  • Faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
  • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesinde düzenleme yapıldı. Tebliğ ile yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişileri kapsayan karar kapsamında 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2023 tarihleri aralığında bankalarda bulunan, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını talep etmeleri durumunda TL'ye çevirebileceği, hesap sahibinin talebi ile söz konusu işlemler dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece, yurtiçi tüzel kişilerin için döviz hesapları için 31 Mart 2023 olarak belirlenen son tarih 30 Haziran 2023 olacak şekilde uzatıldı.
  • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına karar verildi. Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacağı bildirildi.
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.
  • Karar ile Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
  • Trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.
  • "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" ise 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Bilgilerinize önemle sunulur.