2023/145 Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Karar Hk.

Sayın Üyemiz;

22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Özbekistan menşeli bazı eşyaların ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

Buna göre, Özbekistan menşeli soğanlar ve şalotlar, nohut ve eriğin de aralarında bulunduğu bazı ürünler için tarife kontenjanları açıldı. Söz konusu tarife kontenjanları çerçevesinde bu ürünlerde gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanmasına karar verildi. Tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup her takvim yılında yeniden dağıtılması şeklinde düzenleme yapıldı.

Düzenleme kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde belirtilen diğer hususlara aykırılık halinde, ayrılan tarife kontenjanı tahsisatın iptal edilmesine ve 5 yıl kontenjan tahsisinde bulunulmamasına karar verildi.

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230622-14.pdf adresinden, Kararla ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230622-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize Önemle Rica Ederim.