2023/144 URGE Projelerinin Etki Analizi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında, firmalarımızın proje faaliyetleri ihtiyaç analizi safhasında belirlenmekte; bilgi, beceri ve donanım kazanmaları amacıyla sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle rekabet güçleri geliştirilmektedir.

Projelerin devamında, firmalarımızın yurtdışı pazarlara açılmalarını teminen, Bakanlığımız ve yurt dışı teşkilatımızın da desteğiyle düzenlenen fiziki ve sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sonucunda, firmalarımız yabancı alıcılarla bir araya getirilerek ihracat odaklı çalışmaların somutlaştırılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda URGE proje desteğinden faydalanan firmalarımızın projenin ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ihracat performanslarına ve kurumsal kapasite artışlarına etkisini ölçmek amacıyla Bakanlığımız tarafından bilgileri ekte yer alan bir anket çalışması oluşturulmuş olup bahse konu anketin 23/06/2023 tarihine kadar tamamlanması önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Anket Linki: https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=145