2023/130 SASO/ Saber Elektronik Onay Platformu Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Cidde Ticaret Ataşeliği tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan ve ekte yer alan genelgede, aşağıda belirtilen ürünlerin Suudi Arabistan tarafından ithalat aşamasında, SABER elektronik platformuna bu ürünlerin sevkiyat sertifikaları yüklenirken 10/05/2023 itibariyle Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan ayrıca onay alınmaya başlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

 

ÜRÜN

GTİP

Seramik Karo

69072300

Diğer Boya ve Vernikler

32089090

Halılar, Kilimler ve Halfleks

57024210

 

 

 

 

 

Ek: Sirküler ve Gayri Resmi Tercüme