2023/126 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Hk.

Sayın Üyemiz;

29.05.2023 tarih ve 32205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Cam Sofra Mutfak Eşyası İthalatına İlişkin Gözetim Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)'in 1 inci maddesinde yer alan tabloda değişikliğe gidildi.

Tebliğe göre;

 • 7013.28.10.00.00 GTİP'te yer alan El imali ayaklı bardaklar için brüt ton başına uygulanan 1000 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına,
 • 7013.28.90.00.00 GTİP'te yer alan Makine imali ayaklı bardakları için uygulanan 700 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına,
 • 7013.37.10.00.00 GTİP'te bulunan sertleştirilmiş camdan olan diğer bardaklar için uygulanan 900 ABD Doları gümrük kıymeti 1300 ABD Dolarına,
 • 7013.37.51.00.00 GTİP'te bulunan kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış (el imali olanlar) olan bardaklar için uygulanan 1200 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına,
 • 7013.37.59.00.00 Diğerleri (el imali olanlar) olan bardaklar için uygulanan 1000 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına,
 • 7013.37.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış (makine imali olanlar) olan bardaklar için uygulanan 800 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına,
 • 7013.37.99.00.00 Diğerleri (makine imali olanlar) olan bardaklar için uygulanan 1000 ABD Doları gümrük kıymeti 1500 ABD Dolarına yükseltildi.

Tebliğe göre oluşan listenin son hali şu şekildedir;

Yayımı tarihini takip eden 30. Gün (28 Haziran 2023) yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230529-4.htm bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Küçük Ev Aletlerinin İthalatına İlişkin Gözetim Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)'in 1'inci maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapıldı. Tebliğ ile;

 • 8508.11.00.00.19 GTİP'te bulunan gerilimi 110 volttan az olan vakumlu süpürgeler için (yalnız robot/akıllı süpürgeler) için adet başına 200 ABD Doları olarak uygulanan gözetim uygulaması aynı tarifeden bulunan, Diğerleri (Yalnız robot/ Akıllı süpürgeler) için adet başına 200 ABD Doları Diğerleri (Yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri) için adet başına 100 ABD doları,
 • 8509.40.00.00.12 GTİP'te bulunan Mikserler için adet başına 10 ABD Doları olarak uygulanan gümrük kıymeti, Mikserler (yalnız tezgah üstü hazneli (3lt-10lt) stand mikserler) için adet başına 80 ABD Doları Mikserler (yalnız tezgah üstü hazneli (3lt-10lt) stand mikserler) hariç) adet başına 10 ABD Doları,
 • 8516.29.99.00.13 GTİP'te bulunan Diğer ısıtıcı ve sobalar (Dizel motorlu araçlarda kullanılan ön ısıtma kaloriferi – PTC heater – hariç) adet başına 40 ABD Doları,
 • 8516.60.90.00.19 GTİP'te bulunan Diğerleri için adet başına 30 ABD Doları olarak uygulanan gümrük kıymeti, Diğerleri (yalınız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2lt-10lt) yağsız yada az yağlı kızartıcılar) için adet başına 100 ABD Doları gümrük kıymeti, Diğerleri (yalınız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2lt-10lt) yağsız yada az yağlı kızartıcılar) hariç) için adet başına 30 ABD Doları gümrük kıymeti,
 • 8516.71.00.00.19 GTİP'te yer alan kahve ve çay yapmaya mahsus cihazlar; Diğerleri için adet başına 50 ABD Doları gümrük kıymeti,
 • 8516.79.20.00.00 GTİP'te yer alan fritözler için adet başına 100 ABD Doları gümrük kıymeti,
 • 8516.79.70.00.00 GTİP'te yer alan Diğerleri için adet başına 100 ABD Doları gümrük kıymeti, Olarak belirlendi.

Tebliğe göre oluşan liste şu şekildedir;

Yayımı tarihini takip eden 30. Gün (28 Haziran 2023)  yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230529-3.htm bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) ile seramik ve porselen eşya ithalatı gözetim uygulamasına dahil oldu.

Tebliğ ile;

6911 Tarife Pozisyonunda bulunan Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası, 6912 Tarife Pozisyonunda bulunan Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç), 6913 Tarife pozisyonunda bulunan Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası ve 6914 tarife pozisyonunda bulunan Seramikten diğer eşya Tarife pozisyonun bulunan eşyalardan bazılarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ayrıca İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) yürürlükten kaldırıldı.                                                    

Gözetim uygulamasına dahil olan eşyaların yer aldığı liste şu şekildedir;

Yayımı tarihini takip eden 30. Gün (28 Haziran 2023)  yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230529-2.htm bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.