2023/12 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

14.01.2023 tarih ve 32073 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-12.htm ,

17.01.2023 tarihli 32076 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230117-6.htm internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.