2023/116 Metal ve Plastik Sektörlerinde Azami Döviz Kullanım Oranı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda;

Ana metal sanayii, fabrikasyon metal ürünleri ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için 31.12.2022 tarihinden önce düzenlenen DİİB'ler kapsamında:

  • 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3901, 3902, 3906 ve 3917 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %80 olarak uygulanması,

 

  • 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3904, 3907, 3916, 3918, 3923 ve 3925 GTP kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %120 olarak uygulanması,

 

  • 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen kütük ve/veya filmaşin cinsi eşya (GTP: 7207.11, 7207.20.15, 7207.20.17, 7207.20.19, 7213, 7227) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %120 olarak uygulanması,

 

  • 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen sıcak sac ve/veya soğuk sac cinsi eşya (GTİP: 7208, 7209, 7225.30 ve 7225.50) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %130 olarak uygulanması,

 

  • 01.03.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham bakır ve/veya bakır filmaşin cinsi eşya (GTİP: 7403 ve 7408.11) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanması ile

 

  • 01.08.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham alüminyum cinsi eşya (GTİP: 7601) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanması Ticaret Bakanlığımızca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.