2022/284 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/284)


1.    Türkiye - ASEAN Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Anketi Hakkında Bilgi;
2.    Rusya Federasyonu'na Ro-Pax Taşımacılığı Hakkında Bilgi;
3.    İşbirliği Talebi – Bangladeş Hakkında Bilgi;
4.    Peru ( Lima) Ticaret Müşavirliği Bilgilendirmesi Hakkında Bilgi;
5.    UMSMİB 2023 Yılı Sektörel Ticaret Heyetleri Hakkında Bilgi;
6.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur. 

1

TÜRKİYE - ASEAN EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNDE YENİ PERSPEKTİFLER ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), bölge ülkelerini ekonomik ve siyasi iş birliği çerçevesinde bir araya getiren öncü bir organizasyon niteliğine haiz olduğu ve 2022 yılı ASEAN'ın kuruluşunun 55., Türkiye -ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığının ise 5. Yıldönümüne karşılık geldiği ifade edilmektedir.

Halihazırda, ASEAN'ı oluşturan 10 ülkenin toplam ekonomik büyüklükleri 3,3 trilyon dolara ve nüfus büyüklükleri ise 700 milyona ulaşmış olduğu ama ülkemiz ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut potansiyeli yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıkları koordinasyonunda ve DEİK organizasyonunda ASEAN Bölgesi ile ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla “Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı” etkinliğinin 14 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Konferans kapsamında, iş insanlarımızın görüşlerinin alınması amacıyla bir anket formunun (https://forms.gle/gyJjY7DZTKbdi41x6 ) oluşturulduğu ve söz konusu anketin 12 Aralık 2022 Pazartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilmektedir.

Söz konusu bilgilendirmenin ve anket bağlantısı Türkiye-ASEAN ekonomik ve ticari ilişkilerine dair görüş ve önerilerinin ilgili ankete doğrudan yansıtılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

2

RUSYA FEDERASYONU'NA RO-PAX TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Karasu-Kavkaz ve Samsun-Kavkaz limanları arasında gerçekleştirilmekte olan Ro-Pax seferlerinin ve gemilerinin, Rusya Federasyonu (RF) dışında yüklenmiş yük taşıyan gemilerin Kerç Boğazı üzerinden geçişinin durdurulması sebebiyle Novorossisk Limanına yönlendirildiği, multimodal taşımacılık operatörü RUSCON (Delo Group) tarafından 23.11.2022 tarihinde Samsun ile Novorossisk limanları arasında Ro-Pax seferine başlanılacağı ve haftada 2 düzenli seferin planlandığı hususları bildirilmişti.

 

Bu defa, Novorossisk Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 23.11.2022 tarihinde “Barbaros” isimli geminin boş olarak Novorossisk Limanı'ndan Samsun Limanı'na hareket ettiği, 26.11.2022 tarihinde transit rejimi çerçevesinde 57 TIR ve 1 minibüs yüklü olarak Novorossisk Limanı-Nutep Konteyner Terminaline ulaştığı, Novorossisk-Samsun limanları arasında gerçekleştirilen Ro-Pax seferlerinin detaylarına ilişkin RUSCON Broker şirketi yetkilisi ile 28.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede; Ro-Pax gemisinin elleçlenmesi işleminin çok fazla vakit gerektirmesi, rıhtım ve TIR bekletme alanının kısıtlı olması sebepleriyle bu aşamada Nutep Konteyner Terminaline haftada ancak iki Ro-Pax gemisi (sefer) kabul edebileceği, sefer tarihlerinin hava durumuna ve yükleme hızına göre değişiklik arz edeceği, şoför gümrük işlemlerinin daha önce pilot uygulamalarda gerçekleştirildiği şekilde yapılacağı, yeni bir prosedürün olmayacağı hususları ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 28.11.2022 tarihinde Ticaret Ataşeliklerince Tuapse Deniz Ticaret Limanı Genel Müdürü ile gerçekleştirilen görüşmede; 29.11.2022 tarihinde Karasu Limanı'ndan Tuapse Limanı'na Ro-Pax taşımacılığı kapsamında “A wind” isimli gemi ile bir deneme seferi gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

3

İŞBİRLİĞİ TALEBİ – BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bangladeş'te faaliyet gösteren GETCO Group firması tarafından silo projelerinde Türk firmalarla iş ortaklıkları kurma talebinin iletildiği bilgisi verilerek aynı iletide yakın gelecekte "Directorate General of Food, Bangladesh" isimli kamu kurumu tarafından düzenlenmesi beklenen “Construction of steel silo for rice at Naogaon” isimli silo projesi ihalesine ilişkin duyuru taslağı ve söz konusu firmaya ait iletişim bilgilerinin gönderildiği ifade edilmiştir.
 

Ek: Duyuru Taslağı ve İletişim Bilgileri

4

            PERU ( LİMA) TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Lima (Peru)Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Peru`da yerleşik “VIP Holding and Trading SAC” isimli firma tarafından Latin Amerika bölgesine ihracat için Türk firmalarına işbirliği teklifinde bulunulduğuna ilişkin çeşitli e-postaların anılan Ticaret Müşavirliğine iletildiği, işbirliği teklifini kabul eden firmalarımıza; ihracat aşamasında ilgili ülkenin kamu kuruluşlarınca bazı ek belgelerin (kalite veya güvenlik sertifikası vb.) talep edildiği ve bu belgelerin temini için farklı firma veya kuruluşlara ödeme yapılması gerektiği yönünde yanıltıcı bilgiler aktarıldığı, ayrıca ihracat aşamasında talep edilen belgelere ilişkin bilgi edinmek için Latin Amerika'da görev yapan Ticaret Müşavirlerimize danışılmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.
 

Anılan yazıda devamla, adı geçen firma hakkında Latin Amerika ülkeleri ile iş yapan üyelerin bilgilendirilmeleri ve gerektiğinde ilgili Ticaret Müşavirliğiyle iletişime geçmeleri hususunun faydalı olacağı bildirilmektedir.

5

UMSMİB 2023 YILI SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, 05-11 Şubat 2023 tarihleri arasında Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan “Prodexpo Moscow” 2023 Fuarına ve 05-11 Mart 2023 tarihleri arasında Tokyo / Japonya'da düzenlenecek olan “Foodex Japan” Fuarına yönelik Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonlarının Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Duyuruya ait sirküler ekte yer almaktadır.
 

Ek: Sirkü

6

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.