2022/27 Azerbaycan'a Taze Biber İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda,

Tarım Orman Bakanlığı yazılarına atfen, 19.11.2021 ve 01.12.2021 döneminde Artvin ve Samsun'dan düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasıyla ihraç edilen bir kısım taze biber ürünlerinde “Tomato Brown rugose fruit virüs (ToBRFV) etmeni bulaşıklık vakalarının tespit edildiği konuya ilişkin incelemeler yapıldığı ifade edilerek,

İnceleme sonuçlanıncaya kadar Azerbaycan tarafından Artvin'den biber, patlıcan, domates ürünlerinin ithalatının durdurulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda söz konusu ülkeye “ToBRFV” etmeni yönünden domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin, tohum, fide ve meyvelerin ihracatında Azerbaycan, bitki sağlığı şartlarına göre işlem yapılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin, tohum, fide ve meyvelerinin Azerbaycan'a ihracatında; Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hariç olmak üzere, ürünlerin temin edildiği bölge illerindeki Zirai Karantina veya Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden, bunun mümkün olmaması halinde gümrüklemenin yapıldığı illerde bulunan Zirai Karantina veya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden analiz karşılığında alınacak bitki sağlık sertifikası ile ihracat işlemi gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereği rica olunur.