2022/24 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/24)

1.         Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı Hakkında Bilgi;

2.         Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

3.         Verimlilik Dergisi Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Sayısı Hakkında Bilgi;

4.         Tel Aviv-Kudüs Ticaret Heyeti Tarih Revizyonu Hakkında Bilgi;

5.         ASD Market WEEK 2022 Fuarı Milli Katılımı Hakkında Bilgi;

6.         Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

MODEL FABRİKA EĞİTMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan ve faaliyetlerini yürütmekte olan Model Fabrikalarda, imalatçı KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere yalın ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlandığı ve ilgili hizmetler, tam ve yarı zamanlı eğitmen ve danışmanlar aracılığıyla yürütülmekte olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Model Fabrika Eğitmen havuzunun genişletilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliğinde Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı hayata geçirildiği belirtilmiştir. İlgili eğitim programını başarıyla tamamlayan eğitmenler; Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana illerinde yer alan sekiz Model Fabrikanın faaliyetlerinde görev almak üzere eğitmen havuzunda yer almaktadır. Diğer taraftan 2022 yılı itibarıyla Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da da Model Fabrika kurulumlarına başlanması planlanmaktadır.

Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı başvuruları, 10 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek olup başvuru için https://anket.tubitak.gov.tr/mfbasvuru bağlantısındaki formun doldurulması gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlar ile eğitim programına ilişkin bilgi dokümanı ve programı ekte yer almaktır.

EKLER:

1- Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı Bilgi Dokümanı (5 Sayfa)

2- Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı Duyurusu (1 Sayfa)

2

            TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

2019/787 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 30 (2) Maddesi kapsamında bir alkollü içeceğe ('Bayerischer Blutwurz') ilişkin coğrafi işareti kaydedilmesine yönelik 2021/2262 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Aralık 2021 tarihli ve L 455 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bağımsız küçük alkollü içecek üreticileri için sertifika koduna ilişkin (AB) 2016/323 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 17 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2263 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Aralık 2021 tarihli ve L 455 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Onaylanmış ve kendinden onaylı bağımsız küçük alkollü içecek üreticileri için basitleştirilmiş eşlik eden belgenin açıklayıcı notlarına ilişkin (AET) 3649/92 sayılı tüzüğü tadil eden 17 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2264 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Aralık 2021 tarihli ve L 455 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Elektronik idari belgede onaylanmış ve kendinden onaylı bağımsız küçük alkollü içecek üreticilerinin tanımlanmasına ilişkin (AT) No 684/2009 sayılı Tüzüğü tadil eden 17 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2265 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Aralık 2021 tarihli ve L 455 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Özel tüketim vergisi amaçları için bağımsız küçük alkollü içecek üreticilerinin onaylanması ve kendi kendini onaylamasına yönelik 92/83/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin kuralları belirleyen 17 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2266 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Aralık 2021 tarihli ve L 455 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

'Lički škripavac' (PGI) isimli ürünün korumalı menşe isimleri ve korunan coğrafi işaretler kaydına girmesine yönelik 14 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2270 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Aralık 2021 tarihli ve L 457 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Belirli tarımsal ve endüstriyel ürünler için Birliğin özerk tarife kotalarının açılması ve yönetilmesine ilişkin ve 1388/2013 sayılı (AB) Tüzüğü yürürlükten kaldıran 20 Aralık 2021tarihli ve (AB) 2021/2283 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2021 tarihli ve L 458 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer nesneler birliğine giriş ve hareket için zararlıların, yasakların ve gerekliliklerin listelenmesine ilişkin (AB) 2019/2072 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden ve 98/109/EC ve 2002/757/EC sayılı Kararları ve (AB) 2020/885 ve (AB) 2020/1292 sayılı Uygulama Tüzüklerini yürürlükten kaldıran 14 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2285 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2021 tarihli ve L 458 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Değişkenler listesi ve tanımları bakımından entegre çiftlik istatistiklerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyin (AB) 2018/1091 sayılı Tüzüğü uyarınca 2023 referans yılı için sağlanacak verilere ilişkin ve (AT) 1200/2009 sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2286 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2021 tarihli ve L 458 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'ü tadil eden 21 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2291 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2021 tarihli ve L 458 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğünü ihracat amacıyla hayvansal ürünlerin organik üretiminde antibiyotik kullanılmadığını belgeleyen tamamlayıcı sertifikaların verilmesine ilişkin kurallarla tamamlayan 18 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2304 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğünü, Organik ürünlerin ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin, sınır kontrol noktalarındaki resmi kontrollerden muaf tutulduğu durumlar ve koşullara ilişkin kurallar ve bu tür ürünlerin resmi kontrollerinin yapılacağı yer ile ilgili kurallarla tamamlayan ve (AB) 2019/2123 ve (AB) 2019/2124 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüklerini tadil eden 21 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2305 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğini, Birliğe ithal edilmesi amaçlanan organik ürünler ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin resmi kontrollere ve denetim sertifikasına ilişkin kurallarla tamamlayan 21 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2306 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birliğe ithal edilmesi amaçlanan organik ve dönüşüm sürecindeki ürünler için gerekli belge ve bildirimlere ilişkin kuralları belirleyen 21 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2307 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemleri belirleyen (AB) 2021/605 sayılı Uygulama Tüzüğü EK I'i tadil eden 22 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2308 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı Üye Devletlerde yüksek derecede patojenik kuş gribi salgınları ile ilgili acil önlemlere ilişkin 2021/641 sayılı Uygulama Kararı ekini tadil eden 21 Aralık 2021 tarihli ve 2021/2310 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2021 tarihli ve L 461I sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Cook Adaları Hükümeti arasındaki Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin Protokol kapsamında balıkçılık fırsatlarının tahsisine ilişkin 11 Kasım 2021 tarihli ve (AB) 2021/2317 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 462 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

18. 62° N'nin kuzeyindeki Norveç suları ve Jan Mayen çevresindeki balıkçılık bölgesinde Avrupa Birliği Üye Devletinin bayrağını taşıyan gemiler için ringa balığı balıkçılığı için bir balıkçılık kapanışını belirleyen 21 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2318 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 462 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Terre Tollesi'/'Tullum' (PDO) isimli ürüne yönelik Korumalı Menşe Adı veya Korunan Coğrafi İşaret için şartnamede yapılan değişiklikleri onaylayan 2020/2319 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 462 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Cook Adaları Hükümeti arasındaki Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin Protokolün Avrupa Birliği adına imzalanması ve geçici olarak uygulanmasına ilişkin 11 Kasım 2021 tarihli ve (AB) 2021/2277 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 463 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Cook Adaları Hükümeti arasındaki Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklık Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin Protokol, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 463 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Finlandiya'nın kuzey bölgelerinde tarım için uzun vadeli ulusal yardım planına ilişkin 7 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2312 sayılı Komisyon Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 464 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kelt Denizi, İrlanda Denizi ve İskoçya'nın Batısındaki belirli dip ve pelajik balıkçılık için teknik önlemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2019/1241 sayılı Tüzüğünü tadil eden 23 Ağustos 2021 tarihli ve (AB) 2021/2324 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Aralık 2021 tarihli ve L 464 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğü uyarınca, Birliğe organik ürünlerin ithal edilmesi amacıyla (AT) 834/2007 Sayılı Konsey Tüzüğü Madde 33(2) ve (3)kapsamında tanınan üçüncü ülkeler listesi ve kontrol otoriteleri ve kontrol kurumları listesi belirleyen 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2325 sayılı Komisyonu Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Aralık 2021 tarihli ve L 465 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı tarımsal ve endüstriyel ürünlere ilişkin (AB) 952/2013 Sayılı Tüzüğün 56(2) maddesinin (c) bendinde atıfta bulunulan Ortak Gümrük Tarifesi vergilerini askıya alan ve (AB) 1387/2013 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 20 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2278 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Aralık 2021 tarihli ve L 466 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin (AT) 1107/2009 sayılı Tüzüğü uyarınca Purpureocillium lilacinum PL11 suşunun düşük riskli bir madde olarak onaylayan ve (AB) No 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 4 Ocak 2022 tarihli ve (AB) 2022/4 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Ocak 2022 tarihli ve L 1 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Raf ömrü uzun kompozit ürünlerde bulunan süt ürünlerinin Birlik'e girişi için hayvan sağlığı gerekliliklerine ilişkin (AB) 2020/2235 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V'i tadil eden 5 Ocak 2022 tarihli ve (AB) 2022/7 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Ocak 2022 tarihli ve L 2 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3

VERİMLİLİK DERGİSİ DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAYISI HAKKINDA BİLGİ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayını olduğu ve yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlandığı bildirilmektedir. Ücretsiz ve açık erişime sahip olan dergide; verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen, araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. Verimlilik Dergisi, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanında taranmakta ve derginin tüm süreçleri, https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik internet sayfası üzerinden yürütülmektedir.

2022 yılında derginin normal sayılarına ek olarak “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” temalı bir özel sayı yayımlanacak olup, araştırmacıların çalışmalarını, 30 Nisan 2022 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

EK: Duyuru

4

TEL AVİV-KUDÜS TİCARET HEYETİ TARİH REVİZYONU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Tel Aviv ve Kudüs'e yönelik bir fiziki ticaret heyeti düzenleneceği, bahse konu heyetin ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

Bu defa, Tel Aviv ve Kudüs şehirlerini kapsayacak söz konusu ticaret heyeti 5-8 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup heyet kapsamında nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimiz genel nitelikli olup tüm sektörlerden firmalarımızın katılımına açıktır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru ve ödemeler için son tarih 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 17.00'dir. Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/israel-2022/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı& tanıtım giderlerinden oluşan 32.000-TL (business* uçak bileti ile 40.000-TL) tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının kemalbatuhanyazici@tim.org.tr ve huseyingok@tim.org.tr e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr  0212 454 00 90

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr  0212 454 07 02

Ek: Tel Aviv-Kudüs Fiziki Ticaret Heyeti Taslak Programı, 5-8 Mart 2022

5

ASD MARKET WEEK 2022 FUARI MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, 21-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında ABD / Las Vegas'ta düzenlenecek olan ASD MARKET WEEK fuarına Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmektedir. Fuara, Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 11.02.2022 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi için online başvuru ile beraber Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 IBAN no'lu Dolar hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 11.02.2022 tarihine kadar yatırılması ve online başvurunuz alındıktan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin her sayfası firma imza yetkili/yetkililerince imzalanıp, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin tarafımıza kargo edilmesi gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: ASD MARKET WEEK AUGUST ONLINE BAŞVURU FORMU

Katılım Bedeli: Tahmini 1170 $/m2 (nakliyesiz)

Katılım bedeline;

Yer kirası,

Özel stant konstrüksiyonu,

Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

Kataloğa giriş bedeli,

Elektrik ve internet bağlantısı,

Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma,

Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez) hizmetleri dahildir.

Fuarda yer alacak ürün grupları aşağıda belirtilmektedir;

Stil: Giyim, Ayakkabı, Çanta, Moda Aksesuarları: Eldiven, Şapka, Şemsiye, Atkı, Kravat, Kemer, Gözlük, Takı.. v.b.

Ev Aksesuarları ve Hediyelik Eşyalar: Banyo Tekstili ve Aksesuarları, Yatak Odası Tekstili ve Aksesuarları, Ev Tekstili, Zücaciye, Tencere / Tava / Mutfak Ekipmanları, Küçük Ev Aletleri, Ev Dekorasyonu, Seramik ve Plastik Ürünler

Kozmetik ve Güzellik Ürünleri: Saç, Tırnak ve Cilt Bakım Ürünleri, Parfüm ve Losyonlar, Her Türlü Kozmetik ve Bakım Ürünleri

El Yapımı Ürünler: El Yapımı Tekstil, Nakışlı ve Tığ İşi Ürünler, Şallar, Takı

Yılda 2 kez düzenlenmekte olan ASD Market Week Fuarı; 60 ülkeden 30.000'den fazla ithalatçı, distribütör ve toptancı tarafından ziyaret edilirken, 17 ülkeden 1.400 katılımcıya da ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, katılımcıların fuar sırasında satış yapabildiği dünyanın en büyük uluslararası ticaret platformudur.

Fuarın milli katılımının, “2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 220.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

6

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.