2022/229 Süttozu İhracatı Kısıtlaması Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kendi il Müdürlüklerine gönderilen 16.09.2022 tarihli yazılarında;

Çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, KKTC, Azerbaycan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile Dahilde İşleme Rejimi  kapsamındakiler hariç olmak üzere,

 “0402 G.T.İ.P” başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatında 31.12.2022 tarihine kadar kısıtlanması (Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi)  uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi önemle rica ederim.