2022/227 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/227)

1.    Bangladeşe Soğan İhracatı Hakkında Bilgi;
2.    Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Hakkında Bilgi;
3.    Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
4.    Fas Demir Yolu Ofisi Tarafından Dizel Lokomotiflerin Yedek Parçalarının Temini İçin Açılan İhale Hakkında Bilgi;
5.    Uganda 28.Uluslararası Ticaret Fuarı Hakkında Bilgi;
6.    Zimbabve-Türkiye İş Konferansı Hakkında Bilgi;
7.    Ukrayna Bazı Peynir Çeşitleri Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
8.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

BANGLADEŞE SOĞAN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Bangladeş basınında çıkan ve ekte linkleri yer alan haberlere atıfla, soğan ihracatçısı firmalarımızla Bangladeşli ithalatçı firmalar arasında yaşanan ihtilaflar ve diğer çeşitli nedenlerle, ihraç edilen soğanların gümrükten çekilmesinde gecikmeler yaşandığı ve ürünlerin bir kısmının çürümüş olduğu ifade edilmektedir.
 

Ek: Haber Linkleri

2

            BİRİNCİ D-8 KOBİ VE SAĞLIK PAZARI FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda Abuja Ticaret Müşavirliğimiz tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Bakanlığın, Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN) ve D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı Abuja Ofisi ile birlikte D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu'nun ilkini 26-27 Ekim'de Abuja'da düzenleyeceği belirtilmektedir. Forumun amacı; KOBİ ve sağlık sektörlerindeki ilgili paydaşlara, D-8 bölgesinin hızlı entegrasyonu, büyümesi ve gelişmesi amacıyla sektörlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için ulusal ve bölgesel stratejileri teşvik edecek bir platform sağlamak olarak açıklanmış olup Forumun teması da “D-8 Bölgesindeki KOBİ'leri Yeniden Oluşturmak İçin Koalisyon: Küresel Belirsizlik Bağlamında Sağlık Sektörünün Karşılaştığı Zorlukların Ele Alınması” olarak belirlenmiştir. 27 Temmuz 2022 tarihinde Dakka'da düzenlenen D-8 20. Bakanlar Konseyi Toplantısında onaylanmasının ardından düzenleneceği belirtilen foruma D- 8 üye ülkelerinden KOBİ'ler, start-up'lar, teknoloji merkezlerinin üst düzey yöneticileri, sağlık uzmanları, ilaç firmaları, finans sektörü işletmeleri, üreticiler, kalkınma ortağı kurumları, KOBİ dernekleri, iş liderleri, finans kurumları, Abuja'da ikamet eden D-8 üye ülkeleri Büyükelçi/ Yüksek Komiserleri, D-8 Genel Sekreteri ve Bakanların katılacağı aktarılmıştır. Foruma katılıma ilişkin detaylar ile taslak program ekte yer almaktadır.

Ekler:

1- Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu hk. Ek Taslak Program

2- Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu hk. Ek Forum Katılımına İlişkin Detaylar

3

VENEZUELA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz Su Ürünler ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas – Venezuela'ya gıda sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir. Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın ekte iletilen EK C-1 formunu doldurup tarafımıza iletmesi ve ayrıca https://forms.gle/ymWg3hcr1Rg68zHD9 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
 

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Katılımcı firmanın DYS sistemine üye olması gerekmektedir. DYS sistemine üyelik için gerekli bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Ekler:

1. Heyet Taslak Programı (1 sayfa)

2. Katılım Şartları (2 sayfa)

3. EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

4

            FAS DEMİR YOLU OFİSİ TARAFINDAN DİZEL LOKOMOTİFLERİN YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ

İÇİN AÇILAN İHALE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimiz alınan yazıya atıfla, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, dizel lokomotiflerin yedek parçalarının temini için ihale açıldığı bilgisi verilerek; ihalenin tahmini bütçesinin 145.800.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13.64 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için 2.187.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 204.616 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, İhale dosyalarının değişikliklere “Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlara göre erişimin mümkün olduğu, başvuru dosyalarının içeriğinin ONCF'in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27. 29. ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvurabileceği ya da “Département Global Sourcing- Cellule COD, siège de l'ONCF, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 19 Ekim 2022'de yerel saatle 9.00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triki Agdal Rabat adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı, hususlarına yer verilmiştir.
 

İhaleye ilişkin orijinal doküman ekte olup ilgili dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=659051&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesi mümkündür.

 

5

            UGANDA 28.ULUSLARARASI TİCARET FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen; Kampala Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-posta mesajına atfen, Uganda Sanayiciler Birliği'ndan alınan bir davet yazısına atıfla, 3-10 Ekim 2022 tarihlerinde Kampala'da 28. Uganda Uluslararası Ticaret Fuarı etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.
 

Anılan fuar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar arasında yer almamakla birlikte, fuara ilişkin İngilizce davet yazısı ve broşür ekte yer almaktadır.

Ekler:

1- İngilizce Davet Metni (1 Sayfa)

2- İngilizce Broşür (4 Sayfa)

 

6

ZİMBABVE-TÜRKİYE İŞ KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Zimbabve Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıda Zimbabve Trade Authority, ZimTrade ve DEİK iş birliği ile 22 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek 1. Zimbabwe Turkey Business Conference adlı sanal etkinliğe aşağıda verilen aşağıda verilen web adresi üzerinden kayıt olunabileceği bildirilmektedir.
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApc-ivrT8iH9xa6x-Qeuxb1zBQxag86_sH

Ekler:

1-Taslak (İng.)

2-Afiş (İng.)

3-Bilgilendirme Metni (İng.)

 

7

UKRAYNA BAZI PEYNİR ÇEŞİTLERİ KORUNMA

ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Ukrayna tarafından 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana bazı peynir çeşitleri ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması yürütülmektedir.

 

Ukrayna tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yapılan bildirimde, söz konusu korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.