2022/221 Gürcistan Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap yazılarında; daha önce Gürcistan üzerinden transit taşıma yapan ülkemiz taşıtlarından Gürcistan tarafının tek taraflı olarak geçiş ücreti almaya başlaması üzerine, ülkemiz üzerinden transit taşıma yapan Gürcistan plakalı taşıtlardan 2011 yılından bu yana 113 ABD Doları geçiş ücreti alındığı, Gürcistan Hükümetince yayımlanan talimat uyarınca Gürcistan üzerinden transit geçen Türk taşıtlarından alınan geçiş ücretinin 350 Lari`ye çıkarıldığı ve Gürcistan`a transit bir yük taşınması durumunda (varış ülkesi Gürcistan olmasına rağmen yükün devamında başka bir ülkeye aktarılacak transit bir yük olması halinde) taşıma türünün ikili olarak değil de transit olarak kabul edildiğinden ve bu tür taşımalar için de transit geçiş ücreti alındığından bahsedilmiştir.

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Gürcistan tarafınca başlatılan uygulamalar dikkate alınarak, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Ülkemiz üzerinden transit taşıma yapacak Gürcistan plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretinin 130 ABD Dolarına yükseltilmesi ve Gürcistan plakalı taşıtların ülkemizden Gürcistan`a veya üçüncü bir ülkeye yaptıkları taşımalarda transit (serbest dolaşımda olmayan) yük taşınması durumunda bu taşımalardan da iç gümrüklerde 130 ABD Doları geçiş ücretinin tahsil edilmesinin uygun görüldüğü ve bu hususta Bakanlıkları U-Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerine önemle rica ederim.