2022/22 Gürcistan'a İlaç İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; 17 Ocak 2022 tarihli ve 13 sayılı Hükümet Kararı ile Türkiye'nin; aralarında ABD, AB ülkeleri, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da yer aldığı, ruhsatlama otoritelerinin Gürcistan tarafından tanınarak izin süreçlerinde kolaylık sağlanan ülkeler listesine eklendiği, anılan kararın aynı tarihte Gürcistan Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bilgileri önemle rica ederim.

Ek: Gürcistan İlaç Sektörü -Basın Haberleri (Gayri Resmi)