2022/213 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/213)


1.    Firma Şikayeti TİVECO 2018 SL Hakkında Bilgi;
2.    Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
3.    AB / Anti-Damping Hakkında Bilgi;
4.    ESTUZEM Eğitimi ve Sertifika Programları Hakkında Bilgi;
5.    Bosna Hersek, Sırbistan Ve Hırvatistan Ziyaret Özel Sektör Heyet Programı Hakkında Bilgi;
6.    Irak'ta Yapılacak Olan Fuarlar Hakkında Bilgi;
7.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

FİRMA ŞİKAYETİ/TİVECO 2018 SL HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Barselona Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfla; Ataşeliğimize, İspanya/Tarragona şehrinde mukim Tivoco 2018 SL şirketi ile ilgili bir şikâyet ulaştığı, Ataşeliğimizce yapılan araştırmalar çerçevesinde adı geçen firma ile ilgili daha önceki dönemlerde de parası ödenen ürünlerin teslimatının yapılmadığı şeklinde şikayetlerin tespit edildiği, plastik sektöründe faaliyet gösteren ve detaylı bilgileri aşağıda mevcut olan Tiveco 2018 SL şirketi ile yapılacak ticari faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiği ifade edilmektedir.

TIVECO 2018 SL

Vergi numarası: B55736698

Adres: C/ Viart Interior 2 - Nave 6 (Perafort) Poligono Industrial, Carrer C, Parcela 167, 43897, Tarragona

Ana aktivite: 4676 (NACE Code)

Yönetici: MUHAMMAD SHOAIB LIAQAT

Diğer yöneticiler: JOSÉ MARÍA SAMINO HERRERO (Director of Marketing and Commercial Management)

YASIRA INAYAT (Import/Export Manager)

Website: https://www.tiveco2018.com/

2

TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden ulaşan bilgiler ekte iletilmektedir.

Ek: Mevzuat Değişiklikleri

3

AB / ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; AB tarafından Rusya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmektedir.

Bu defa, 12 Ağustos 2022 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, ihracatçılarımız için % 2,4 ile % 11 arasında değişen oranlarda, Rus ihracatçılar için ise % 10,4 ile % 37,4 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0127.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC internet  adresinde yer almaktadır.

4

            ESTUZEM EĞİTİMİ VE

SERTİFİKA PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTUZEM) 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren eğitim ve sertifika programları başvurularını https://sertifika.eskisehir.edu.tr/ sayfasından kabul etmeye başladığı belirtilmektedir.

5

BOSNA HERSEK, SIRBİSTAN VE HIRVATİSTAN ZİYARET ÖZEL SEKTÖR

HEYET PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında, DEİK ve söz konusu ülkelerde bulunan karşı kanat kuruluşlarımız iş birlikleri ile 6-7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de İş Forumları düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Son yıllarda özellikle Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Balkanlar, kalifiye iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve yatırımcılara sağladığı vergisel ve finansal teşvikler ile dikkat çekmektedir. Coğrafi konumu ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne açılan kapısı olan bölge, sunduğu çeşitli imkanlar nedeniyle ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yazıda devamla, ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek programlara katılım için bağlantıda yer alan kayıt formunun https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1438/18866 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar doldurulup avans bedelinin ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ülkemiz ile Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki mevcut anlaşmalar gereği T.C. vatandaşları bu ülkelere seyahatlerinde 3 ay süreyle vizeden muaf iken; Hırvatistan'a girişte, çoklu girişli Schengen veya Hırvatistan vizesi zorunluluğu vardır.

İrtibat:

DEİK/ Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörlüğü

E-posta: eu@deik.org.tr

Telefon: 0212 339 50 62 - 0212 339 50 22 - 0212 339 50 79

6

IRAK'TA YAPILACAK OLAN FUARLAR HAKKINDA BİLGİ;

1- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 16-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Erbil Uluslararası Fuar Alanında "Erbil Uluslararası Fuar Yönetimi ve Loyal Show Şirketi" koordinasyonunda, "Erbil Emlak ve Yatırım Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Erbil Uluslararası Fuarı Yönetimi

e-posta : info@erbilfair.com

Loyal Show Şirketi

e-posta: loyalshow@gmail.com

info@loyalshow.com

telefon : +964 750 1024411 / +964 750 1023311

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

2- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 7-10 Eylül 2022 tarihleri arasında, Süleymaniye Uluslararası Fuar Alanında "Atlas Alaseel Genel Ticaret Şirketi ve Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Tarım ve Gıda Sanayi-Üçüncü Dönem Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

adres: Irak – Süleymaniye – Said Kaban Caddesi

web sitesi: www.sulyexpo.com

e-posta: shawqimahmod@sulyexpo.com - hasan.rahim@sulyexpo.com

telefon : +964 770 1570993 / +964 751 7414808

3- T.C. Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'da, 12. İsfahan Uluslararası Turizm, El Sanatları ve Otelcilik Fuarı'nın 29 Eylül -3 Ekim 2022 tarihleri arasında İsfahan Uluslararası Fuarla Merkezinde düzenleneceği bildirilmektedir.

4- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında, "Bağdat Uluslararası Gıda, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştirme Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

web sitesi: www.najwaorg.com

e-posta: info@najwaorg.com

telefon: +964 772 2871612 / +964 772 2426000

5- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 29-31 Ocak 2023 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında "Majd Alamal Uluslararası Fuar Koordinasyon Şirketi ve Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Irak 8. Enerji Fuar ve Konferansı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

adres: Irak – Bağdat – Mansur

web Sitesi: www.bg-iq.com - www.elec-fair.com

e-posta: eng.shahal2016@gmail.com - elecfair@elec-fair.com - info@bg-iq.net

telefon: +964 790 5984770 / +964 771 2782919

6- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak'ın Cidde Başkonsolosluğu'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı tüm üye ülkelerine iletilen Nota'ya atfen, 1-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında, "46. Bağdat Uluslararası Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

e-posta: iraqifairs@gmail.com / interiorfairs@yahoo.com

web sitesi: www.fairs.iq

7- T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 17-26 Kasım 2022 tarihleri arasında, Süleymaniye Uluslararası Fuar Alanında "Atlas El Asil Genel Ticaret, Konferans ve Ticari Fuarlar Düzenleme Şirketi" koordinasyonunda, "Uluslararası Süleymaniye 4. Kitap Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Atlas El Asil Genel Ticaret, Konferans ve Ticari Fuarlar Düzenleme Şirketi

e-posta: shawqimahmod@sulyexpo.com - hassan.rahim@sulyexpo.com

telefon: +964 750 1570993 / +964 751 7414808

8- T.C. Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'da, 5. Uluslararası İFarm Fuarı'nın 12- 15 Eylül 2022 tarihleri arasında üç gün süreyle Tahran Shehr-i Aftab Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir. Nota'da devamla, katılımcıların konaklama ile şehir içi ulaşım ve destek hizmetlerinin fuar organizatörü firma tarafından karşılanacağı, ayrıca organizatör firmanın ilgili endüstride faaliyet gösteren katılımcılar için B2B oturumları düzenleyeceği ifade edilmektedir.

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.