2022/206 Gürcistan Zorunlu Güzergah Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz;

Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda; Aktaş/Kartsakhi Sınır Kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının geçici bir süre için Azerbaycan sınırındaki Lagodekhi Sınır Kapısına yönlendirileceği, çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma ülkesinin aynı olma durumunda istisna tanınacağı, örneğin nihai varış ülkesi Rusya olan ve Aktaş'tan giriş yapan transit yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek transit yük taşıtlarının da tamamının Kartsakhi/Aktaş sınır kapısına yönlendirileceği, Sarp ve Lagodekhi sınır kapılarından Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği, bununla birlikte 26 Haziran 2022 itibariyle açılan Türkgözü kapısının tabi olacağı düzenlemenin henüz netlik kazanmadığı belirtilmektedir.

Belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı ve Gürcistan Gümrük İdaresinin belirttiği kapı dışında başka noktadan geçişe müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen yazıda; Aktaş güzergahındaki yolun yapısal durumu ve eşya cinsine göre zorunlu tutulan kapıdan geçemeyecek cam, hurda, yaş deri gibi çeşitli eşyayla ilgili kapı değişikliği taleplerinde Müşavirliklerince gerekli girişimlerde bulunulacak olmakla birlikte nihai kararın Gürcistan Gümrük İdaresi tarafından verileceği hatırlatılmaktadır. Aktaş güzergahında bozuk satıhların bulunmasının bazı hassas yükün taşınmasında, veteriner ve hurda/kimyasal eşyanın kontrolünü yapacak yetkililerin bulunmayışının ise bu tür kontrollerin gerektiği yüklerin Aktaş'tan geçişine engel teşkil ettiğinden söz edilerek bahse konu kurumlarımızın mümkün olması halinde Sarp dışında da ivedilikle kontrol hizmeti sunmasının faydalı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan 27 Haziran 2022 gece saatlerinden itibaren Mtsheta-Stepandsminda-Larsi karayolunun 136 ncı kilometresinin sel nedeniyle zarar görmesi üzerine Rusya istikametinde ulaşımın geçici olarak durdurulduğu, bu sebeple yapılabilecek güzergah değişikliklerinde de ceza ile karşılaşılma riski bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Müşavirliğimizin yerel girişimlerinin dışında, nakliyecilerimizin olası mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve taşımacılığın sekteye uğramaması için Bakanlığımız ilgili birimlerinin, cinsine göre eşyanın sınır kontrolleriyle ilgili ülkemiz diğer kurumları ve Gürcü Gümrük İdaresiyle koordinasyonunun gerekli olduğunun altı çizilmektedir.

Bilgilerine sunulur.