2022/205 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/205)

 1. Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı Covid Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge Hakkında Bilgi;
 2. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama Hakkında Bilgi;
 3. Fuar Duyurusu (Saudi International Halal Expo 2022) Hakkında Bilgi;
 4. Fuar Duyurusu (Uluslararası Anbar Fuarı) Hakkında Bilgi;
 5. Fuar Duyurusu (Burkina Faso) Hakkında Bilgi;
 6. İhale Duyurusu – Bangladeş Hakkında Bilgi;
 7. Dominik Cumhuriyeti/Hub Camara Santo Domingo Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 8. Fas İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;
 9. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Hakkında Bilgi;
 10. Haksız Fiyat Artışları ve Fiyat Tarifelerine İlişkin Valilik Talimatı Hakkında Bilgi;
 11. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi Hakkında Bilgi;
 12. Fas'ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            ÇİN GÜMRÜKLERİNDE UYGULANAN BAZI COVİD ÖNLEMLERİNİN YUMUŞATILMASINA DAİR YÖNERGE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'e iletilen bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yayımlanan 09 Temmuz 2022 tarihli 58 sayılı yönergeyle 2020 yılında Covid önlemleri kapsamında uygulamaya konulan 120 sayılı yönergede değişikliğe gidilerek gümrük kapılarında, özellikle soğuk zincir ürünlerine yönelik olarak uygulanan bazı önlemlerin yumuşatılmış olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu yönergede Çin'e ithali gerçekleştirilecek ürünlerin kimi durumlarda 1-4 hafta arasında bekletildikten sonra beyan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın kaldırıldığı ve soğuk zincir ürünlerinin beyan işlemlerinin bekleme olmaksızın başlayabileceği, buna ek olarak Covid test sonucu pozitif çıkan ''düşük ve orta risk grubundaki'' ürünlerin gerekli önlemler alınarak ithal edilebileceği ve mahrece iade ya da imha zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.

2

RUSYA - PİRİNÇ İHRACATINDA YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu'nda kamu görüşüne açılan Hükümet Kararnamesi Taslağı marifetiyle; Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü ülkelere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç/pirinç mamulü ihracatının, 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak yasaklanması yönünde bir düzenlemeye gidilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir. Rusya Federasyonu tarafından bahse konu ürünün ihracatı geçici olarak yasaklanmış bulunmaktadır.

3

FUAR DUYURUSU (SAUDİ INTERNATİONAL HALAL EXPO 2022) HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'na iletilen bir yazıda, Riyad Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atıfla, 7- 9 Kasım 2022 tarihleri arasında Riyad Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Saudi International Halal Expo 2022" etkinliğine ülkemizin davet edildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, ilk defa düzenlenecek fuara katılım sağlanması öngörüldüğü takdirde, katılımcıların fuarda sergileyecekleri numunelerine ilişkin gümrükleme ve ülkeye giriş vizeleri işlemlerinde destek olunacağı kaydedilmektedir. Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

4

FUAR DUYURUSU (ULUSLARARASI ANBAR FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'na iletilen bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Nota'sına atfen, Vatan Uluslararası Fuar ve Konferans Şirketi tarafından Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi koordinasyonunda "Uluslararası Anbar Fuarı"nın 10-13 Aralık 2022 tarihleri arasında Irak'ın Anbar Vilayetinde düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıda kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

e-posta: alwatan.land@gmail.com

telefon: +964 770 2580895 / +964 780 7777771

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

5

FUAR DUYURUSU (BURKİNA FASO) HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüden alınan bir yazıda, Burkina Faso Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Abdoulaye Tall'un, 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde Vagadugu'da düzenlenmesi öngörülen SIAO 2022-16. Vagadugu Uluslararası El Sanatları Fuarı'na (Salon international de l'artisanat de Ouagadougou - SIAO) ilişkin teknik detayları sunduğu mektupta söz konusu fuarın "Afrika el sanatları, kalkınmanın kaldıracı ve halkların dayanıklılık etkeni" temasıyla düzenlenmesi öngörülen etkinlikte zanaatkarlar, profesyonel alıcılar, ziyaretçiler, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, kurumlar ve el sanatlarına destek veren teknik ve finansal ortakların bir araya geleceği belirtilmekte ve söz konusu fuarın Türkiye'de duyurulması talep edilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere salonsiao@ymail.com , siao@siao.bf  veya +226 57 13 00 23, + 226 70 95 93 89 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

6

İHALE DUYURUSU – BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den iletilen bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş kamu şirketi National Tubes Limited tarafından düzenlenen "Supply of 1700 MT API 5L PSL1 Grade-B Hot Rolled Coil” konulu ihale olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ihaleye ait duyuru ekte gönderilmektedir.

Ek: İhale Duyurusu – Bangladeş

 

7

DOMİNİK CUMHURİYETİ/HUB CAMARA SANTO DOMİNGO FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından gelen bir yazıya istinaden, Dominik Cumhuriyeti İhracat ve Yatırım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Biviana Riveiro'dan alınan ve ekte yer alan mektup ve broşüre atıfla, Santo Domingo Ticaret Odası tarafından düzenlenen HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı'nın bu yıl 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Santo Domingo'da kain El Embajador Oteli'nde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Söz konusu fuarın el sanatları, endüstri, inşaat, üretim, enerji, teknoloji, iletişim, hizmet sektörü ve sağlık alanlarında ihracat fırsatları sunan Dominik Cumhuriyeti'nin uluslararası kapsamda en büyük sergi platformu olduğu; fuar marjında yerel ve uluslararası büyük, orta ve küçük şirketlerin B2B formatında bir araya getirileceği kaydedilmektedir. Ayrıca fuar hakkında edinternacional@prodominicana.gob.do e-posta adresi ve +1 809 530 5505 (dahili: 280, 260, 203 ve 226) telefon numarası üzerinden ilave bilgi edinilebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerekmektedir. Fuarlara katılacak olan firmalarımızın anılan hususa dikkat etmeleri gerekli bulunmaktadır.

Ek1: Dominik Cumhuriyeti  HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı Ek Broşür

Ek2: Dominik Cumhuriyeti  HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı Ek Mektup

8

FAS İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den iletilen bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Fas'ın Tanger - Tetouan bölgelerinin elektrik ve su dağıtım hizmetlerinden sorumlu olan Amendis firması tarafından Tanca şehri için 225/20 KV Moghogha kaynak trafo merkezinin inşaatı ve donatılması (052/22 TA nolu ihale) ve söz konusu trafo merkezinde 2 adet 225/20 KV-70 MV A trafo temini, montajı, bağlanması ve devreye alınmasına (053/22 TA nolu ihale) ilişkin iki uluslararası ihale açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu firma tarafından yapılan duyuruda, ihale dosyalarının, "Direction des Achats et Marches - Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresinden alınabileceği veya Amendis firmasının İnternet sitesinden (www.amendis.ma) indirilerek temin edilebileceği belirtilmiştir. İki ihaleye ilişkin tahmini bütçe ve ihalelere katılım için yatırılması gereken güvence miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Duyuru devamında başvuruların içeriği ve sunulmasının kamu ihale düzenine uygun olarak hazırlaması gerektiği, adayların "Direction des Achats et Marches - Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresine taahhütlü posta ile başvurularını gönderebileceği veya aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına başvurunun teslim edebileceği; 17 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir. Diğer taraftan 29 Temmuz 2022 günü saat 10:00'da yer ziyareti yapılacağı ifade edilmektedir.

Yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyuruları hakkında ayrıntılı bilgi ekli belgede bulunmakta olup ihaleye ilişkin belgelerin https://achats.amendis.awsmaroc.veolia.ma/achats/SitePages/AvisAppelsOffres.aspx bağlantısından sağlanması mümkündür.

İhale Sayısı

Bütçe

Güvence

052/22 TA

57 600 000,00 dirhem yaklaşık 5,621 Milyon US$

1 150000,00 dirhem yaklaşık 112 231,00 US$

053/22 TA

31 450 000,00 dirhem yaklaşık 3,069 Milyon US$

630 000,00 dirhem yaklaşık 61 483,00 US$

Ek: İhale Duyurusu

9

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki projelerde imalat sanayi yatırımcılarına yüzde 50 hibe desteğine ilaveten KDV istisnasından da yararlanma imkânı getirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle kırsal yatırımların cazibesi artırıldı. Program kapsamında, tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme gibi ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlanırken sanayi sicil belgesi bulunan KDV mükelleflerinin imalat sanayisinde kullanacağı yeni makina ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmişti.

KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlanan imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar KDV istisnasından yararlanamamakta ve mağduriyetler oluşmaktaydı. Yapılan değişiklikle bu yatırımcıların KDV istisnasından da yararlanması imkânı sağlandı.

Düzenlemeyle KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar, proje kapsamına alacakları makina ve teçhizat teslimlerinde yüzde 50 hibe desteğine ilaveten yüzde 18 KDV istisnasından da yararlanacaktır.

Kırsal kalkınma yatırımlarının cazibesini artırması beklenen düzenleme, özellikle Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma fonlarından (IPARD) yararlanamayan illerde önemli bir destek aracı olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan kaynak açısından bir değişiklik olmayacak ancak yatırımcılar KDV ödemeyeceği için daha az ayni katkı/öz sermaye ile projesini tamamlayabilme imkânı olacaktır.

10

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI VE FİYAT TARİFELERİNE İLİŞKİN VALİLİK TALİMATI HAKKINDA BİLGİ;

Trabzon Valiliğinden alınan bir yazıda, Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının, aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.

İlimizde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletmelerin, sunacakları mal ve hizmetlerde haksız kazanca sebebiyet verecek, turistlerin ve vatandaşlarımızın memnuniyetini olumsuz etkileyecek fiyatlandırmalardan özenle kaçınmaları; haksız fiyat artışları karşısında vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarının korunması için tedbirlerin alınması gerekmekte olup, söz konusu tedbirlerin listesi ekte yer almaktadır.

Ek: Valilik Talimatı Tedbir Listesi

11

AB ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların (7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11, 7220.12 gümrük tarife pozisyonları) ithalatında uygulanan anti-damping vergilerinin Türkiye'den sevk edilen ithalatla etkisiz kılınmasıyla ilgili bir şikayet aldığı bildirilmişti. Bu defa, 27 Temmuz 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan açılış bildirimi ile şikayet konusu önlemin etkisiz kılınması soruşturmasının açıldığı bilgisi edinilmiştir.

Bahse konu açılış bildirimi kapsamında ilgili tarafların, açılış bildiriminin 3 üncü maddesinde

belirtildiği üzere;

 • mezkur açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (27 Temmuz 2022) itibaren 15 gün içerisinde kendilerini Komisyon'a tanıtmaları,
 • yazılı görüşlerini, soru formu cevaplarını, muafiyet taleplerini veya diğer bilgilerini, aksi

belirtilmediği sürece, yine açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 37 gün içeresinde karşı otoriteye sunmaları,

 • soruşturmanın açılış aşamasına ilişkin dinleme taleplerini, açılış bildiriminin AB Resmi

Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün; diğer konulara ilişkin dinleme taleplerini 37 gün içerisinde yapmaları, gerekmektedir.

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler, TRON.tdi (https://

webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup; taraflar sunacakları tüm bildirimleri ve talepleri yine aynı sistem üzerinden yapacaklardır. Söz konusu sisteme kayıt olma ve Komisyon ile iletişimin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimin ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

İlaveten, Türkiye'deki ihracatçı üreticiler için 'Muafiyet Talep Soru Formları'na https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

12

FAS'TA KAMU İHALELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KARARNAMENİN YAYIMLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

 T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den iletilen bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 30 Haziran 2022 tarih ve 7104 sayılı Resmî Gazetede kamu ihale usulleri ve mali garantilerin kaydileştirilmesine ilişkin Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının 14 Aralık 2021 tarih ve 1982.21 sayılı kararnamesinin yayımlandığı ve söz konusu kararname ile yüklenicilerin ve tedarikçilerin elektronik veri tabanının kullanımı, başvuruların elektronik olarak sunulması ve çekilmesine ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra elektronik açık artırmalara erişim koşullarını da belirlediği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, bahsi geçen işlemlerin, kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri ulusal bir kamu alımları portalı üzerinden gerçekleştirileceği, Portalın, ihale sahibinin proje dosyasını danışma kuruluna sunma, gözlemlerini not alma ve adaylara yönelik dosya, belgeler, ek bilgi ve göstergeler sağlamasına olanak tanıdığı belirtilmiştir.

Ayrıca, Portalın geçici teminat işlemlerinin yaptırılması, belgelerin elektronik olarak imzalanması, başvuruların değerlendirilmesi, ihale zarf açma oturumu sonuçlarının açıklanması, ihaleyi kazanan ve başvuruları reddedilen adaylara bilgi verilmesi için imkân sağladığı belirtilmiştir.

Kararnamenin bazı belirli hükümlerinin yürürlüğe girişi Kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından on gün sonra (10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren) başlayacaktır. Değeri 5 Milyon Dirhemi aşan kamu ihalelerine ilişkin hükümler 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup değeri 2 Milyon Dirhemi aşan ihalelerin hükümleri ise 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kararname 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bütünüyle geçerli olacaktır.

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.