2022/20 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler Hk.

Sayın Üyemiz;

Bugünkü Resmî Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler yer aldı. 30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete yer alan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) ile gerçekleştirilen değişiklikler nedeniyle bazı Gözetim Tebliğlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) sütunları yeni Tarife Cetveline uygun hale getirildi.

8517.12.00.00.09 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "Diğerleri" başlığı altında gözetim uygulamasına tabi tutulan cep telefonları, 8517.13.00.00.00 GTİP numarasıyla "Akıllı telefon ithalatını" içerecek şekilde dönüştürüldü.

Söz konusu tablolara ulaşmak için lütfen tıklayınız;

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-15.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-16.htm

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-17.htm

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-18.htm

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-19.htm

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-20.htm

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-21.htm  internet adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerini önemle rica ederim.