2022/185 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/185)


1.    Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında Bilgi;
2.    Fuar Duyurusu (Zimbabve) Hakkında Bilgi;
3.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazılara atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik, sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda, 2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı; işletmeler ve kamu kurumlarının, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yaparak ve ilgili formları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurarak başvuru yapabileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, ödül sürecini anlatan tanıtıcı afişin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK: Verimlilik Proje Ödüller Afişi

2

FUAR DUYURUSU (ZİMBABVE) HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Harare Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı şirketi tarafından 20-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Zimbabve'nin Bulawayo şehrinde 25. Madencilik Fuarı'nın gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, bu fuar duyurusunun ilgili firmalara ulaştırılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: 25. Zimbabve Madencilik Fuarı Belgeleri

3

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.