2022/16 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/16)

  1. Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) Fiziki Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
  2. İhracatçılara Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar- Arjantin Hakkında Bilgi;
  3. A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış-Onay Bedelleri Hakkında Bilgi;
  4. GAİB 2022 Şubat Online Eğitim Takvimi Hakkında Bilgi;
  5. FIATA Diploma Eğitimi Kayıtları Hakkında Bilgi;
  6. Ürdün Ulusal Petrol Şirketi'nin Ekskavatör Alımı Hakkında Bilgi;
  7. İDMİB B2B Portalı Hakkında Bilgi;
  8. Food Product ve Otel Ekipmanları Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
  9. Fuar Duyurusu (Irak) Hakkında Bilgi
  10. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (DUBAİ) FİZİKİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan “Dubai Expo 2020” kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 15 Şubat 2022 tarihinde “Türk Milli Günü” açılışı gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz organizasyonu ile 13-15 Şubat 2022 tarihleri arasında Meclisimiz Başkanı Sn. İsmail GÜLLE'nin başkanlığında Dubai'ye yönelik tüm sektörlerimizi kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 17 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/united-arab-emirates-dubai-2022/company/register internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer, vs. giderlerden oluşan 50.000-TL tutarındaki katılım ücretinin Meclisimiz hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Ekler: 1. Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

             2. Dubai Ticaret Heyeti Taslak Programı

2

İHRACATÇILARA YÖNELİK GETİRİLEN İLAVE KISITLAMALAR- ARJANTİN HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Arjantin Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza ulaşan bilgiye göre, Arjantin Merkez Bankası'nca yayınlanan yönerge ile getirilen değişiklik kapsamında 01.07.2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31.10.2021 tarihine kadar, firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından, 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başına yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi, daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri görüldüğünden ödeme yöntemlerinin pek çok firma için ilk etapta 31 Ekim tarihine kadar devre dışı kaldığının görülmekte olduğu bildirilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu uygulama 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmeleri önem arz etmektedir.

3

            A.TR DOLAŞIM BELGESİ VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN SATIŞ-ONAY BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2022 yılı için satış ve onay bedellerine ilişkin 20/12/2021 tarihli ve 2021/33 sayılı Genelge yayımlandığı ve söz konusu genelge'ye https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2021 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2022 yılında geçerli satış ve onay bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

 

A.TR Dolaşım

 

Belgesi

 

Menşe İspat Belgeleri

Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Firmalara

Diğer Firmalara ve Gümrük Müşavirlerine

 

Satış Bedeli (TL)

3,00 TL

 

3,00 TL

3,00 TL

Onay Bedeli (TL)

-

 

 

4,00 TL

4,00 TL

TOPLAM

3,00 TL

 

7,00 TL

7,00 TL

 

 

4

            GAİB 2022 ŞUBAT ONLİNE EĞİTİM TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğinden gelen yazıda, Birlikleri tarafından 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek webinar takvimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinliklerin ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecektir.

EK: Eğitim İçerikleri

5

                        FIATA DİPLOMA EĞİTİMİ KAYITLARI HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, “FIATA Diploma in Freight Forwarding -FIATA Diploma Eğitimi”ni ülkelerin lojistik ve taşımacılık derneklerinin federasyonu olan FIATA'nın belirlemiş olduğu ve dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan mesleki eğitim standartlarının ortaya konulması ile 1996 yılında oluşturulmuş lojistik ve taşımacılık sektörüne özel bir mesleki eğitim olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Singapur, Avusturalya, Çin, Kanada başta olmak üzere toplam 54 ülkede bu eğitimin uygulandığı, Türkiye'de de 2015 yılından itibaren sadece UTİKAD tarafından İTÜSEM iş birliği ile gerçekleştirilen FIATA Diploma Eğitiminin bu yıl 18 Ocak 2022 tarihinde başlayacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, sektörün deneyimli yöneticileri ve uzman akademisyenler tarafından verilen eğitime lojistik işletmesi sahibi girişimciler, lojistik sektörü çalışanları ile lojistik hizmet alan sektörlerin lojistikten sorumlu yönetici ve çalışanlarının katılabileceği, eğitim dili Türkçe olan FIATA Diploma Eğitimi derslerinin 18 Ocak 2022 - 3 Eylül 2022 tarihleri arasında Salı ve Perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 10.00- 13.00 saatleri arasında çevrimiçi platform üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

İlave olarak eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara FIATA Diploması, FIATA Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ Lojistik Uzmanlık Sertifikası verileceği, FIATA Diploması sahiplerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da tanınmış olup 6 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne göre taşıma işleri faaliyetlerinde bulunacak firmalarda mesleki yeterlilik şartı olarak aranacak olan ÜDY veya ODY belgesinden muaf tutulacakları ifade edilmektedir. 2022 dönemi için kayıtları başlamış olan FIATA Diploma Eğitimi'ne ilişkin duyuru bülteni ek'te yer almaktadır.

Ek: Duyuru Bülteni

6

ÜRDÜN ULUSAL PETROL ŞİRKETİ'NİN EKSKAVATÖR ALIMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Dış İşleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Ürdün Ulusal Petrol Şirketi'nin (The Jordanian National Petroleum Company) ekskavatör alımı için ihaleye çıktığını duyurduğu ve söz konusu duyurunun Ürdün'ün resmi gazetesinde ve anılan şirketin resmi internet sitesinde (http://www.npc.com.jo/Default/En ) yayımlandığı ifade edildiği belirtilmiştir.

7

İDMİB B2B PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

İTKİB Genel Sekreterliğinden gelen yazıda, Genel Sekreterlikleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İDMİB), hem dijitalleşme alanında firmalarımızın dünya trendlerine ayak uydurmasına yardımcı olmak, hem de sektörde faaliyet gösteren yerli ihracatçıları küresel alıcılar ile bir araya getirmek ve iş bağlantıları kurmalarını sağlamak hedefiyle 25 Ocak 2021 tarihinde www.turkishleather.com B2B Portalını faaliyete geçirmiş bulunmaktadır.

Bugün itibariyle tüm Türkiye'den 181 ihracatçı firma 2841 ürünü ile portalda yerlerini almışken, dünya genelinde 140'ın üzerinde ülkeden 2000'i aşkın satın almacı da portale kaydolmuş durumdadır. Uluslararası alıcılar ile ihracatçı firmalarımız arasında mesajlaşma ve zoom toplantısı yapma imkânı sunan sistem sayesinde katılımcılar ticari ilişki başlatabilmekte, alıcılar ilgilendikleri ürün ve firmaya filtreleme opsiyonları sayesinde ulaşarak doğrudan irtibat kurma imkanı bulabilmektedir.

Ocak 2022 tarihli İDMİB Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda başvuru için gerekli kriterlerin revize edilmesi ve aşağıda yer alan kriterlerden herhangi birini karşılayan firmaların talep etmeleri halinde portala kaydolması uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Başvuru Kriterleri;

Türkiye genelinde deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren ve 2018-2019-2020 veya 2021 yılları içerisinde;

- 200.000 $ ve üzerinde ihracat yapan firmalar,

- Fiziksel olarak yurtdışındaki uluslararası fuarlara katılan firmalar,

- Sektör özelinde gerçekleştirilen UR-GE projelerinin herhangi birinde yer alan firmalar,

- Sosyal uygunluk belgesine sahip olan firmalar,

anılan platforma kayıt oluşturarak ürünlerini sergilemek ve dijital platformlarda bulunabilirliklerini arttırmak istemeleri halinde kayit@turkishleather.com e-posta adresine kayıt taleplerini gönderebilirler.

8

            FOOD PRODUCT VE OTEL EKİPMANLARI FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİGİ;

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Food Product ve Otel Ekipmanları 2022 Fuarı”na yönelik ve eşzamanlı olarak 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Alım Heyeti Programına; Bahreyn, Macaristan ve Moritanya'dan ekte bilgileri sunulan 4 firma ve 7 firma temsilcisi iştirak edecektir. Food Product ve Otel Ekipmanları Fuarı Alım Heyeti Programı kapsamında 18 Ocak 2022 Salı günü, 10.00-17.00 saatleri arasında, ANFAŞ- Antalya Expo Center BAİB B2B Görüşme Alanı'nda heyete iştirak eden yabancı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, alım heyeti ikili görüşmelerine katılmak isteyen firmaların ekte sunulan başvuru formunu doldurarak en geç 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 17:30'a kadar Genel Sekreterliklerine (eo@baib.gov.tr) göndermeleri gerekmektedir. Görüşmeler randevu sistemi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yapılan başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecek ve 17 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar, başvuran firmalara tarafımızdan randevu saatlerine ilişkin bilgi verilecektir.

Ayrıca, firmaların görüşme yapmayı istedikleri ülkelerin dillerine yönelik olarak kendi tercümanları ile programa katılmaları görüşmelerin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır.

İlgili Kişi (BAİB): Gizem ALP TOPÇU (Tel: 0 530 916 34 10- e-mail: eo@baib.gov.tr)

Ekler: 1. İkili Görüşme Başvuru Formu

           2. Alım Heyeti Listesi

9

FUAR DUYURUSU (IRAK) HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Sousse Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından 10-13 Kasım 2022 tarihlerinde Tunus'un Sousse şehrinde düzenlenecek ''Agromed 2022'' Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarına ilişkin davet mektubu, katılım formu ve teknik bilgileri içeren belgeler ekte iletilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Ek: 4. Akdeniz Tarım, Gıda ve Balıkçılık Fuarı

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.