2022/146 G. Kore'ye Kiraz İhracatı 2022 Başvuruları Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere, ülkemizden Güney Kore'ye kiraz ihracatı bir örneği ekli "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü" kapsamında icra edilmekte olup, G. Kore tarafınca 2021 yılında ülkemiz menşeli kiraz ithalatına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'mız ile koordineli bir şekilde sürdürülmekte olup, sürecin olumlu neticelenmesi durumunda kiraz ihracatının bu yıl yapılması planlanmaktadır.

Bu itibarla, TOB'dan alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıda; 2022 yılı kiraz ihracatına yönelik olarak ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin, paketleme ve fumigasyon uygulama tesislerinin listesinin Bakanlıkları tarafından oluşturularak G.Kore Hayvan ve Bitki Karantinası Ajansı'na gönderileceği beliritilmekte olup, bu çerçevede kayıt işlemlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken bir dizi hususa yer verilmektedir.

Aynı yazıda devamla, 2022 yılı için "Kiraz Bahçesi (Üreticisi) Listesi" ve "Paketleme/Fumigasyon Uygulama Tesisi Listesi"ne dahil olmak isteyen Kiraz Bahçesi (Üreticisi) ve Paketleme/Fumigasyon Uygulama Tesisi başvurularının, Uygulama Talimatı'nın ek-2 ve ek-4'ünde yer alan bilgi ve belgeleri içerecek şekilde 27.05.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Zirai Karantina / İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Ekler: 1- Yazı Sureti - 2 Sayfa

            2- Fumigasyon Uygulama Talimatı - 3 Sayfa

            3- Paketleme ve Fumigasyon Denetim Formu - 3 Sayfa

            4- Protokol İNG 12 - Sayfa

            5- Protokol TR 12 - Sayfa

            6- Taahhütname 1 - Sayfa

            7- Tuzak İzleme ve Takip Rehberi 5 - Sayfa

            8- Uygulama Talimatı - 14 Sayfa

            9- Bahçe Denetim Formu - 2 Sayfa