2022/138 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/138)

1.         İGE A.Ş. Teminatlı Kredileri Hakkında Bilgi;

2.         Mısır - İhracatta ACID Sistemi Hakkında Bilgi;

3.         OECD Daimi Temsilciliğimizce Düzenlenecek Sanal Toplantı Hakkında Bilgi;

4.         DENİB 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

5.         Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Japonya Hakkında Bilgi;

6.         İran'da Muhtelif Sanayi Ürünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik Hakkında Bilgi;

7.         Fuar Duyurusu (Madagaskar) Hakkında Bilgi;

8.         Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

            İGE A.Ş. TEMİNATLI KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçıların Eximbank'tan kullanacakları kredilerde ihracatçıya kefalet sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE A.Ş.)  1 Mart 2022 tarihi itibariyle faaliyetine resmen başlamıştır.

Bu kapsamda Eximbank'tan kredi kullanacak ihracatçılarımız gerekli teminat mektubunu oluşturmak, yani kefalet sağlamak amacıyla öncelikle IGE A.Ş. ye başvuru yapmaları gerekmektedir. İGE A.Ş. Eximbank'tan kullanılacak Azami 1 Yıl vadeli ve maksimum 10 Milyon TL'ye kadar ki kredilere; 6 aylık kredilerde %0,5 (binde beş oranında) ve 6 aydan uzun vadeli kredilerde ise %1 Kefalet komisyonu tahsil ederek Kefalet sağlayacak ve başvurularda da 1.000.-TL Başvuru ücreti alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen firmalarımızın 31 Mayıs 2022 tarihinde kadar https://basvuru.eximbank.gov.tr/ adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurularda yoğunluk yaşanacağından süre sonu beklenmeden hemen başvuruda bulunulması firmalarımızın menfaatine olacaktır.

EK: İGE A.Ş. Kefalet Bilgi Notu

2

MISIR - İHRACATTA ACID SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıları konusu, Ekim 2021 tarihi itibariyle deniz yolu kargoları için uygulanan ACID (Gönderi Ön Bilgilendirme) Sisteminin 15 Mayıs 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında test aşaması olarak hava yolu kargoları için de tatbik edilmeye başlanacağı, test aşamasını müteakip söz konusu ACID sistemi uygulamasının zorunlu hale getirileceği hususunun Mısır gazete ilanı vasıtasıyla duyurulduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgilendirmeye https://www.nafeza.gov.eg/ar/pages/39 veya https://www.nafeza.gov.eg/ar  web sayfalarından erişim sağlanabilmektedir.

3

OECD DAİMİ TEMSİLCİLİĞİMİZCE

DÜZENLENECEK SANAL TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından iletilen bir e-postada, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dönem Başkanlığımız kapsamında, 9 Mayıs 2022 tarihinde, OECD üyesi MIKTA ülkeleri ve Endonezya'nın Paris Büyükelçiliğinin katılımıyla "The Role of Women in Economy and Empowerment of Women Entrepreneurs in MIKTA Countries" temalı sanal bir yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Webinar formatında yapılacak olan toplantının ana hatları, panelistleri, internet bağlantısı ve taslak gündemini içeren belge ekte bulunmaktadır.

İlgili e-postada devamla, toplantının açılış konuşmasını, OECD Girişimcilik, KOBİ'ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi (CFE) Direktörü Lamia Kamal-Chaoui, moderatörlüğünü ise Girişimcilik, KOBİ ve Turizm Birimi Başkanı Céline Kauffmann'ın yapacağı; toplantıya ülkemizden panelist olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Melisa Tokgöz MUTLU ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) Başkanı Sn. Emine ERDEM'in (video mesajla) iştirak edeceği iletilmektedir.

Ek: MIKTA Virtual Roundtable Discussion-Highlights and Draft Agenda

4

DENİB 2. EV VE BANYO TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Denizli İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörünün ihracatını artırmak amacıyla Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın ikincisi düzenlenecektir.

Zamansız Yolculuk temasıyla düzenlenecek yarışmamız, Türk tasarım gücüne katkıda bulunmak ve tasarımcıları destelemek adına ev tekstili ve banyo tekstili olarak iki ayrı kategoriden oluşturulacaktır.

DENİB 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 26 Haziran 2022 olup, yarışma katılım koşullarına ve online başvuruya https://www.denibdesign.org/  adresinden ulaşılması mümkündür.

Yarışmamızın süreçleri, aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarımızdan görülebilir.

https://www.facebook.com/denibyarisma

https://twitter.com/DenibVe

https://www.instagram.com/denibyarisma/

https://www.linkedin.com/company/denib-desing-ev-ve-banyo-tekstili-tasar%C4%B1m-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/?viewAsMember=true

https://www.youtube.com/channel/UCrDt-bDiztNl3aCdpDqyFFA

5

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- JAPONYA HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Japonya: Hazır Giyim ve Tekstil Pazarı” e-sohbet etkinliğimiz 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/ticaret-musavirlerimizle-sektorel-elektronik-so-10/ internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

6

İRAN'DA MUHTELİF SANAYİ ÜRÜNLERİNE GETİRİLEN İHRACAT

VERGİSİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Tahran Ticaret Müşavirliği bildirimine atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İran Piyasa Düzenleme Komitesi'nce geçtiğimiz haftalarda metal, petrokimya, cam, çimento vs. ürünlerinde ihracat vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığından bahisle; basında çıkan haber ekindeki resmi yazı ve listeye göre karar kapsamı ürünlerin daraltıldığının anlaşıldığı ve ürünlerin fiyat artışlarına göre uygulanacak verginin önümüzdeki dönemde değiştirilebileceğinin ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili ürünlerde GTİP, ürün adı ve uygulanacak ihracat vergi oranlarına dair Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

 EK: Ürün Adı ve Uygulanacak İhracat Vergi Oranları

7

FUAR DUYURUSU (MADAGASKAR) HAKKINDA BİLGİ;

Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ve RIANO Acentası tarafından Madagaskar'da 28 Eylül-01 Ekim 2022 tarihlerinde Mahamasina Kültür ve Spor Salonunda "Ekonominin Aktörleri için Uluslararası Fuarı"nın ilk kez düzenleneceği, fuara 9 metrekarelik alan için katılım sağlamak isteyen Türk firmalarına sembolik bir rakam ile kiralama yapılacağı, 600.000 Ariary (Yalaşık 150 ABD doları) bedel isteneceği kaydedilmiş olup, fuar duyurusu ve acenta bilgileri yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ekler: 1- Fuar Duyurusu

           2- Acenta Bilgileri

8

            DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.