2022/134 İsrail'e Limon İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) yazısına atfen Ticaret Bakanlığımızdan alınan yazıda, İsrail Bitki Koruma ve Kontrol Hizmetleri (Plant Protection and Inspection Services (PPIS))'in yazısında belirtildiği üzere;

Ülkemizden İsrail'e taze limon ihracatında Zararlı Risk Analiz sürecinin tamamlandığı ve PPIS'ten alınan bir örneği ekli bitki sağlığı gereklilikleri kapsamında İsrail'e taze limon ihracatının yapılabileceği belirtilmekte olup, bu kapsamda TOB tarafından paketleme tesislerinde uygulanması gereken tüm gereksinimleri ve süreçleri (sınıflandırma, işleme (yıkama ve dezenfeksiyon dahil)) ayrıntılı olarak açıklayan ve zararlı risk yönetimine yönelik entegre önlemleri içeren Standart İşletim Prosedürünün (SOP) hazırlanması gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, İsrail'in bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlıklarınca devam ettiği belirtilerek, bu minvalde muhtelif bilgilerin ekli tabloya işlenerek Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, TOB tarafından talep edilen bilgilerin ilgili Bakanlığa intikal ettirilmesini teminen, ekli tabloya işlenerek 28.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Ekler:  1- Tablo

            2- İthalat Gereklilikleri