2021/91 Ukrayna Tarafından Rusya Menşeli Ürünlere Getirilen İthalat Yasağı Hk.

Sayın Üyemiz,


Kiev Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 1 Nisan 2021 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu menşeli bazı ürünlerin Ukrayna gümrük bölgesine ithalatının 31 Aralık 2021 tarihine kadar yasaklandığı bildirilmekte olup, ithalatı yasaklanan ürünlere ilişkin bilgileri içerir söz konusu kararın bir örneği ekte sunulmuştur.


Bilgileri ve gereğini rica ederim.

E K İ: Ukrayna'ya ithali yasaklanan Rusya menşeli ürün listesi