2021/87 Konsolosluk Tasdikli Fatura Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümüzün yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması bünyesinde tesis edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığınca yapılacak bir çalışmada değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızca diğer ülkelerde karşılaşılan konsolosluk tasdikli fatura uygulamalarına ilişkin sorunların bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.


Bu kapsamda, ihracat pazarlarımızda konsolosluk tasdikli fatura uygulamasına ilişkin karşılaştığınız sorunların 16 Nisan Cuma günü saat 14:00'e kadar KONSOLOSLUK TASDİKLİ FATURA UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUNLAR (google.com) bağlantısı üzerinden tarafımıza bildirilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini rica ederim.